Για επικοινωνία και παρατηρήσεις στο e-mail: lsamarousiou@gmail.comΦορολογούν το λαό και ενισχύουν το μεγάλο κεφάλαιο!ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 2018


   Και ο νέος, για το 2018, προϋπολογισμός του δήμου Αμαρουσίου είναι κομμένος και ραμμένος στις οδηγίες της εγκυκλίου για ισοσκελισμένους  προϋπολογισμούς, πράγμα που σημαίνει τη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής   της κυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο με την υπερφορολόγηση  των δημοτών και την ταυτόχρονη στέρησή τους από έργα, υπηρεσίες και υποδομές. Πρόκειται για έναν αντιλαϊκό, φοροεισπρακτικό προϋπολογισμό,  που έχει  στο στόχαστρο τη λαϊκή οικογένεια, στην οποία ενιαία, κράτος και Τοπική Διοίκηση, φορτώνουν τα βάρη της καπιταλιστικής κρίσης: Το κεντρικό κράτος συνεχίζει να στραγγίζει τα οικονομικά των δήμων και αυτοί να καλύπτουν τα ελλείμματά τους με όλο και μεγαλύτερη φορολόγηση των δημοτών και ιδιωτικοποιήσεις. 
Συγκεκριμένα, η οικονομική καχεξία των δήμων για την οποία «γκρινιάζουν» υποκριτικά οι δημοτικές αρχές των αστικών κομμάτων - αλλά στην πράξη την αποδέχονται  - θα επιδεινωθεί και το 2018  με τη μείωση της τακτικής κρατικής επιχορήγησης (ΚΑΠ) να ξεπερνάει το 60% σύμφωνα με τη νέα περικοπή  κονδυλίων 220 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με τα προγραμματισμένα. Κονδύλια που θα διατεθούν στο μεγάλο κεφάλαιο για έργα που υλοποιούνται με βασικό κριτήριο την εξασφάλιση ικανοποιητικού ποσοστού κέρδους, μακριά από τις λαϊκές ανάγκες.
Όλα τα παραπάνω αντανακλώνται και στον προϋπολογισμό του δήμου Αμαρουσίου:
1. Από τα τακτικά έσοδα του Δήμου (30,10 εκ.€) τα 22.03 εκ. (73,2%) προέρχονται από την άμεση τοπική φορολογία (5,97 εκ.) και τα ανταποδοτικά τέλη (16,06 εκ.). Αντίθετα η κρατική συμμετοχή περιορίζεται στα 7,46 εκ. (24,8%). Συνολικά, απέναντι στην πλασματική αναγραφή των 125,77 εκ € ως «έσοδα» για το 2018, τα πραγματικά προϋπολογιζόμενα έσοδα ανέρχονται σε 50,78 εκ. Αφαιρούνται δηλαδή τα κονδύλια (75 εκ.), που αναγράφονται ως «Χρηματικά υπόλοιπα προερχόμενα από τακτικά» και από «έκτακτα έσοδα» καθώς και εκείνα, που αναγράφονται στο συνοπτικό «Πίνακα Δαπανών» ως «Προβλέψεις μη είσπραξης».
Ειδικότερα, τα «Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα» υπερβαίνουν τα προϋπολογισθέντα. Από τα 16,18 περίπου που είχαν προϋπολογιστεί για το 2017 προβλέπεται τελικά να εισπραχτούν  16,93 εκ. Αυτό σημαίνει ότι η «εισπραξιμότητα», για την οποία όλες οι άλλες δημοτικές παρατάξεις …νοιάζονται,  ξεπέρασε το 100% κατά 4,5 μονάδες. Το ίδιο και για τα «Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα …»,  όπου  η εισπραξιμότητα αγγίζει επίσης το 100%.
Στον αντίποδα  βρίσκονται οι επιχορηγήσεις από το κεντρικό κράτος.  Συγκεκριμένα από τις «Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών» στο ταμείο του  δήμου προβλέπεται να φτάσει μόνο στο 30%  των προϋπολογισθέντων και από τις «Επιχορηγήσεις για επενδύσεις» μόνο το 24%.
Με βάση τα παραπάνω, παίρνοντας υπόψη ακόμη και την υπερβολική αναγραφή των 5,43 εκ ως έκτακτες «Επιχορηγήσεις για επενδύσεις» (η τελική πρόβλεψη για το 2017 προσγειώθηκε στα 0,96 εκ.), το σύνολο της κρατικής επιχορήγησης (12,86 εκ.) περιορίζεται στο 25% με τα «ίδια έσοδα» να ακουμπάνε το δυσθεώρητο 75%! Μα και αυτή η σχέση θα επιδεινωθεί στην πράξη. 
2. Στο πλαίσιο της στρατηγικής των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων, που εξειδικεύεται στο χώρο της Τοπικής Διοίκησης, η οποία ως κομμάτι του κρατικού μηχανισμού αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο στην άσκηση της αντιλαϊκής πολιτικής, η δημοτική αρχή στο Δήμο μας αντιμετωπίζει τον δήμο σαν επιχείρηση, μετρώντας απλά λογιστικά κέρδη και ζημιές. Λειτουργεί με τη λογική της λεγόμενης ανταπόδοσης,  δηλαδή της υπερφορολόγησης, βάζοντας  στο περιθώριο τις λαϊκές ανάγκες καθώς και αυτές των εργαζομένων στα συνεργεία του δήμου. Τα νούμερα είναι αδιάψευστα και αρκούμαστε εδώ σε δύο μόνο παραδείγματα:  
(α) Για το πόσο «αναπτυξιακός», σε σχέση με τις λαϊκές ανάγκες, είναι ο χαρακτήρας του προϋπολογισμού αρκεί να δει κάποιος την εκτέλεση των έργων το 2017. Από τα 7.219.000 € που προϋπολογίστηκαν για «Έργα», προβλέπεται τελικά να απορροφηθούν τα  1.032.000, μόλις το 14%. Ειδικότερα για τα έργα αποχέτευσης ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας η εικόνα φαντάζει τραγική και συνάμα επικίνδυνη. Σύμφωνα με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου οι ανάγκες για νέα έργα στο Μαρούσι αποτιμώνται σε 21.000.000 €. Από αυτά προβλέπεται (όχι ότι θα γίνει κιόλας) να διατεθούν το 2018 μόλις 980.000 €, μα κι αυτά με επιχορήγηση από την Περιφέρεια. Από τα  «ίδια έσοδα» του Δήμου ούτε ένα ευρώ! Και αυτά εγκρίθηκαν από την πλειοψηφία, ενώ οι μνήμες από τη φοβερή καταστροφή στη Δυτική Αττική είναι ακόμη περισσότερο από νωπές.
(β) Το μέγεθος της «φροντίδα» της δημοτικής Αρχής για τους εργαζόμενους των συνεργείων του δήμου «μετριέται» στον Π/Υ του 2018, σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα, στα 45.000 € για το σύνολο των έργων και εργασιών, που έχουν να κάνουν με τη συντήρηση, εξυγίανση και βελτίωση των ηλεκτρομηχανολογικών και κτηριακών υποδομών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού. Και αυτό, τη στιγμή που το συνολικό κονδύλι για την υπόψη Δ/νση, αν και εμφανώς υπερτιμημένο, ανέρχεται σε 27.189.453 €. Πώς να μην ανακαλέσει κανείς στη μνήμη του την ομηρική αποστροφή: Αιδώς Αργείοι!
3. Γενικότερα, το πρόβλημα με την έλλειψη εργαζομένων στο Δ. Αμαρουσίου επίσης παραμένει σοβαρό. Μείωση προσωπικού, πρόσκαιρες, λειψές προσλήψεις, αντικατάσταση της σταθερής μόνιμης εργασίας από την προσωρινή-ελαστική  κτλ. Εντατικοποίηση, ταυτόχρονα, της εργασίας σε καίριους τομείς, όπως είναι η αποκομιδή απορριμμάτων, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση των 8μηνιτών στην καθαριότητα που αντί να μονιμοποιηθούν, απλώς παρατάθηκαν οι συμβάσεις τους από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ως το τέλος του 2017, παρά τις ελλείψεις στις υπηρεσίες καθαριότητας των δήμων, πάντα υπό την απειλή της απόλυσης.  
4. Η «Λαϊκή Συσπείρωση», το ΚΚΕ,  είναι σε γραμμή αντιπαράθεσης με την εφαρμογή αυτής της πολιτικής γενικά αλλά και στο δήμο μας ειδικότερα. Βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα των λαϊκών στρωμάτων για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους. Στη βάση αυτής της αντίληψης ,οι δικές μας προτεραιότητες είναι οι λαϊκές ανάγκες για ζωή με δικαιώματα. Αρκετά μάτωσε – αρκετά πλήρωσε τα σπασμένα της κρίσης του κεφαλαίου ο φτωχός λαός. Δεν δεχόμαστε ευθύνες του κράτους που έχουμε χρυσοπληρώσει με την άμεση και έμμεση φορολογία, να μεταφέρονται στους δήμους και να τα ξαναπληρώνουμε από την αρχή. Δεν χάβουμε το συριζαίικο παραμύθι της «δίκαιης» ανάπτυξης που και η δημοτική αρχή μαζί με την κυβέρνηση αλλά και τη ΝΔ και τη λεγόμενη κεντροαριστερά προωθούν: Να αυγατίσει τα κέρδη του το κεφάλαιο μπας και περισσέψει κανένα ψίχουλο για το λαό. 
Στην πιο πάνω κατεύθυνση τοποθετήθηκαν οι κομμουνιστές δημοτικοί σύμβουλοι στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Π/Υ του 2018. Για ακόμα μια φορά ανέδειξαν ότι «ζωή με δικαιώματα», στο επίπεδο της τοπικής διοίκησης, σημαίνει αγώνας για να εξασφαλιστούν από τον κρατικό προϋπολογισμό όλες οι αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες. Να αποδοθεί το σύνολο των πόρων που έχουν θεσπιστεί για την ΤΔ και των οφειλόμενων σε αυτή. Να ανατραπεί το νομοθετικό πλαίσιο που καθιστά τους Δήμους και τις Περιφέρειες πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας και τοπικού φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Να μειωθούν δραστικά τα ανταποδοτικά τέλη για το λαό με προοπτική την πλήρη κατάργησή τους, να πληρώσει το κεφάλαιο. Εξασφάλιση της λειτουργίας και ανάπτυξη νέων δημόσιων κοινωνικών δομών με σύγχρονες, δωρεάν παροχές και υπηρεσίες για όλους. Κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της ανταπόδοσης, των ΣΔΙΤ και της παραχώρησης υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων των Δήμων στους ιδιώτες, στις ΜΚΟ, στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.
Τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων του δήμου βρίσκονται στην αντίπερα όχθη από αυτά του κεφαλαίου, ντόπιου και ξένου. Καλούμε την εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τους αυτοαπασχολούμενους, μαζί και τη νεολαία, να λάβουν τα μέτρα τους. Στη νέα δύσκολη χρονιά που τους ετοιμάζουν δήμος, περιφέρεια και κυβέρνηση μαζί με την ΕΕ, να δώσουν μαχητική, δυναμική απάντηση. Να συμπορευτούν με το ΚΚΕ, να συγκροτήσουν τη δική τους κοινωνική συμμαχία κόντρα στο μαύρο μέτωπο κεφαλαίου-κυβέρνησης-τοπικής διοίκησης, να διεκδικήσουν την αναπλήρωση των απωλειών των χρόνων της κρίσης, τον πλούτο που παράγουν.  

Σοβαρές καταγγελίες για τη μεταφορά απορριμμάτων ,από το Μαρούσι ? στο ΧΥΤΑ!

 

Αίτημα για ενημέρωση και συζήτηση θέματος στο ΔΣ

Σε δημοσιευμένη,την 10.10.17, στο διαδίκτυο ανακοίνωση συνδικαλιστικής παράταξης του ΕΔΣΝΑ περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και η παρακάτω σοβαρή καταγγελία (οι υπογραμμίσεις δικές μας):

«Σύμφωνα με αναφορά συναδέλφου, δύο οχήματα του Δήμου Αμαρουσίου με λευκές πινακίδες πραγματοποίησαν το πρώτο επτάμηνο του 2017 χίλια δρομολόγια απορριμμάτων, μεταφέροντας απόβλητα, τα οποία, όπως διαπίστωσαν ο ίδιος και ο επόπτης βάρδιας στο ΧΥΤΑ, δεν είχαν καμία σχέση με δημοτικά απορρίμματα. Ερωτήματα δε για τον τόπο φόρτωσης προκαλεί η αποκάλυψη ότι τα εν λόγω οχήματα προλάβαιναν να εισέλθουν στον ΧΥΤΑ σε χρόνο που δεν επαρκούσε για την μετάβασή τους στο Δήμο, την επαναφόρτωση και την επιστροφή τους»!

Είναι εμφανές ότι η αναφορά αυτή παραπέμπει στα μεγάλα (κόκκινα) οχήματα του δήμου, που δεν έχουν ακόμη εφοδιαστεί με τις κανονικές, χρώματος πορτοκαλί, πινακίδες κυκλοφορίας.

Με δεδομένα:
- Τη βαρύτητα της υπόψη καταγγελίας,που δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες και ερωτήματα οικονομικού, και όχι μόνο, χαρακτήρα.
- Το γεγονός ότι η μνημονευόμενη «αναφορά εργαζόμενου», στην οποία βασίζεται, αναφέρεται σε επαναλαμβανόμενα επί επτά τουλάχιστον μήνες περιστατικά χωρίς να έχει απασχολήσει, δημόσια τουλάχιστον, τις Διοικήσειςτου Δήμου Αμαρουσίου αλλά και του ΕΔΣΝΑ

Ζητούμε από τη δημοτική Αρχή, πέρα από τις όποιες δικές της ενέργειες:

1.Να ενημερώσει άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο για τα πραγματικά περιστατικά σχετικά με τα πιο πάνω καταγγελλόμενα και ιδιαίτερα:
- Εάν ήταν ενήμερη για φαινόμενα σχετικά με τα πιο πάνω αναφερόμενα και, σε αυτή την περίπτωση, εάν προχώρησε και με ποιο τρόπο στη διερεύνηση του θέματος και την αντιμετώπισή του, ανατρέχοντας και σε προγενέστερα της 1.1.17 στοιχεία.
- Εάν δεν ήταν ενήμερη, οφείλει να λάβει από τη Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ την πιο πάνω αναφορά του εργαζόμενου και όποια άλλα σχετικά στοιχεία διαθέτει.Να αναζητήσει επίσης και τα πλήρη στοιχεία, όπως καταγράφονται στα ζυγολόγια του ΕΔΣΝΑ, σχετικά με τη διακίνηση των υπόψη δύο οχημάτων στο ΧΥΤΑ.
- Η σοβαρότητα του θέματος επιβάλλει τη διερεύνησή του και σε επίπεδο δήμου και την παραπέρα, ενδεχομένως, εξέλιξή της εφόσον προκύψουν επαρκεί προς τούτο στοιχεία ή ισχυρές ενδείξεις.
- Ιδιαίτερη σημασία έχει να διαπιστωθεί η φύση των πιο πάνω, αναφερόμενων ως εξω-δημοτικών απορριμμάτων. Να ελεγχθεί, επίσης, η συνολική ποσότητα των οικιακών απορριμμάτων (στα κλειστά απορριμματοφόρα), που καταγράφηκαν ως απορρίμματα του δήμου κατά το πιο πάνω 7άμηνο στο ΧΥΤΑ και στο εργοστάσιο ανακύκλωσης,με την πραγματική ποσότητα των δημοτικών αποβλήτων, που παράγονται στο Μαρούσι την περίοδο αυτή.
- Εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση, όπως τεκμαίρεται από την πιο πάνω καταγγελία, να υπολογιστεί  η οικονομική ζημιά του δήμου παίρνοντας υπόψη ότι το όποιο πλεονάζον φορτίο, ξένο προς το δήμο, επιβαρύνει το δήμο με 45€ /τόνο  περίπου, όση είναι η ανά τόνο εισφορά προς τον ΕΔΣΝΑ.

2. Να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της πιο ενημέρωσης, στην επόμενη συνεδρίαση, που πρέπει να συγκληθεί άμεσα, σε δύο έως τρεις το πολύ ημέρες μετά την πρώτη, ώστε να ριχτεί όσο γίνεται περισσότερο φως και να παρθούν περαιτέρω, εφόσον χρειαστεί, αποφάσεις.

Μαρούσι Οκτώβρης 2017

Οι κομμουνιστές δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Αμαρουσίου.

Θανάσης Φωτόπουλος                                                                                                 
Μαρία Καρλατήρα

Προβοκάτσια της ΛΑΕ Αμαρουσίου ενάντια στο ΚΚΕ και τη ΛΑ.Συ.Αμ. Οι εμπνευστές της λασπολογίας είναι υπόλογοι στο Μαρουσιώτικο Λαό.

                       


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                                                                                   
ΜΑΡΟΥΣΙ ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2017

Σε προβοκατόρικους υπαινιγμούς ενάντια στο ΚΚΕ και στη Λαϊκή Συσπείρωση Αμαρουσίου καταφεύγει σε ανακοίνωσή της η "ΛΑΕ-Αμαρουσίου". Με δόλιο τρόπο αφήνει υπονοούμενα σε βάρος των κομμουνιστών συμβούλων και της πολιτικής του ΚΚΕ στο Μαρούσι, με πρόσχημα το γεγονός ότι συνδικαλιστική, από τη μια, και σοβαρή οικογενειακή, από την άλλη, υποχρέωση τους εμπόδισαν να πάρουν μέρος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  την 19/9/17, με θέμα –μεταξύ άλλων – και την ιδιωτικοποίηση  του ηλεκτροφωτισμού από τη διοίκηση Πατούλη. Φρόντισαν, μάλιστα να πετάξουν τη λάσπη τους στο τέλος της ανακοίνωσης, πιστεύοντας ότι έτσι θα πιάσει καλύτερα στον ανυποψίαστο αναγνώστη.

Το θράσος τους δεν έχει όρια. Κατηγορούν το ΚΚΕ και τη  Λαϊκή Συσπείρωση Αμαρουσίου ποιοι;  Η παράταξη εκείνη, η ηγεσία της οποίας, ως κυβερνητικοί παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ, συναποφάσιζαν μέχρι πρότινος τα πιο σκληρά μέτρα απέναντι στην εργατική τάξη, τη λαϊκή οικογένεια. Στελέχη της οποίας εξακολουθούν και τώρα να ασκούν διοίκηση στην Περιφέρεια Αττικής υπό τις εντολές των ΣΥΡΙΖΑ – Δούρου, υπηρετώντας το μεγάλο κεφάλαιο, την αντεργατική-αντιλαϊκή πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης-κυβέρνησης,.
Αφού λοιπόν τους αρέσει να "ξύνονται στη γκλίτσα του τσοπάνη", ας απαντήσουν στο Μαρουσιώτικο λαό:

1. Πού ήταν τα στελέχη της ΛΑΕ Αμαρουσίου τον Αύγουστο και το Σεπτέμβρη του 2015 και, στη συνέχεια, μετά, τι ασχολίες είχαν και δεν έβγαλαν λέξη όταν συζητούνταν το συγκεκριμένο θέμα στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο;  Όταν οι κομμουνιστές δημοτικοί σύμβουλοι και το ταξικό σωματείο παρεμβαίναν και δημόσια ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του ηλεκτροφωτισμού;
Απλά, ήταν  άφαντοι!

2. Γιατί μέχρι και σήμερα παραμένουν στη δημοτική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ Αμαρουσίου, συνεπή υποστηρικτή της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής, με στέλεχός τους να την εκπροσωπεί επάξια;
«Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ», δεν γίνεται!

3. Κι’ ακόμη, γιατί διάλεξαν να κάνουν γνωστή την πολιτική τους παρουσία στα δημοτικά πράγματα στο Μαρούσι με μια χυδαία επίθεση κατά του ΚΚΕ και της Λαϊκής Συσπείρωσης Αμαρουσίου; 
Ρητορικό το ερώτημα!

Μάταιος ο κόπος τους. Όλοι γνωρίζουν, και στο Μαρούσι, την επίμονη και συνεπή δράση των κομμουνιστών για την υπεράσπιση  των εργατικών, λαϊκών συμφερόντων στα Περιφερειακά και Δημοτικά συμβούλια, αλλά κύρια στο συνδικαλιστικό και λαϊκό κίνημα. Σε αντίθεση με τα στελέχη της ΛΑΕ , που  σε ΓΣΕΕ- ΕΚΑ- Εργατικά Κέντρα- Ομοσπονδίες και Συνδικάτα, πάνε χέρι-χέρι με τις δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, ενάντια στα συμφέροντα της εργατικής τάξης, στις ταξικές δυνάμεις και στο ΠΑΜΕ.

Ας βάλουν καλά στο νου τους: Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δε πιάνει! Το ΚΚΕ όπως κάνει εδώ και  100 χρόνια, θα συνεχίσει να παλεύει μαζί με την εργατική τάξη και το λαό, για την ανατροπή του βάρβαρου εκμεταλλευτικού συστήματος, για την εργατική εξουσία, το Σοσιαλισμό-Κομμουνισμό, όσα εμπόδια και αν προσπαθούν να βάλουν, η αστική τάξη και το πολιτικό της  προσωπικό, μεταμφιεσμένο και μη.-

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Οι φασίστες χύνουν δηλητήριο στα σχολειά και κάνουν πλάτες στα αφεντικά.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Τη Δευτέρα 11 Σεπτέμβρη, ημέρα έναρξης της σχολικής χρονιάς, στο 3ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου, ο δημοτικός σύμβουλος Α. Βελής, εκπρόσωπος της δημοτικής πλειοψηφίας και του Δημάρχου κ. Πατούλη, έχυσε το εθνικιστικό και φασιστικό  δηλητήριο με συνθήματα  υπέρ της χούντας!
Η Λαϊκή Συσπείρωση Αμαρουσίου καταγγέλει και καταδικάζει το συγκεκριμένο γεγονός. Έχει μεγάλη πολιτική ευθύνη ο δήμαρχος Γ. Πατούλης και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Π. Βραχνός, (γιατί αυτούς εκπροσωπούσε ο Α. Βελλής), αν δεν καταδικάσουν την συγκεκριμένη ενέργεια  και δεν  πάρουν συγκεκριμένα μέτρα.

Δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχουν θέση στο δημοτικό συμβούλιο φασιστικές αντιλήψεις, αλλά  και  δημοτικοί σύμβουλοι, που τις υπερασπίζονται.

Το "πατρίς θρησκεία- οικογένεια” σήμα κατατεθέν της 7χρονης χούντας, όπως και της υπόδικης εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης “Χρυσή Αυγή”, έχει καταδικαστεί στη συνείδηση  του Ελληνικού λαού,  θυμίζει  τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας της  Ελλάδας.
Οι μαθητές, στους οποίους απευθύνθηκε ο Α. Βελλής, τα σωματεία, οι σύλλογοι, οι μαζικοί φορείς του εργατικού - λαϊκού και νεολαιίστικου κινήματος  μπορούν και πρέπει να απομονώσουν τους φασίστες και να προστατεύσουν το λαό και τη νεολαία από την εγκληματική τους δράση.
     
Να τους πετάξουμε έξω από τις  γειτονιές, τα σχολεία, τους χώρους δουλειάς, τους μαζικούς φορείς!

Η άρχουσα τάξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ελληνικές κυβερνήσεις, αξιοποιούν τη δράση των φασιστών, με την θεωρία των δύο άκρων, σε μια προσπάθεια   να  χτυπηθεί το   εργατικό λαϊκό κίνημα. Προσπαθούν να εξομοιώσουν  την εγκληματική ναζιστική βία με την εργατική ταξική πάλη, όταν οι εργαζόμενοι  αντιμετωπίζουν την καπιταλιστική βαρβαρότητα.

Οι νοσταλγοί της χούντας, οι απόγονοι των ταγματασφαλιτών, των δοσίλογων, των συνεργατών των Γερμανών, αποθρασύνονται από την πολύμορφη στήριξη που τους παρέχει  το μεγάλο κεφάλαιο, το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Την ίδια στήριξη που είχε και ο Χίτλερ και το  ναζιστικό Γερμανικό εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα από την αστική τάξη της Γερμανίας.   Ο φασισμός γεννιέται  από τη μήτρα  του καπιταλισμού!

Η Λαϊκή Συσπείρωση Αμαρουσίου απευθυνόμενη στο Μαρουσιώτικο λαό τονίζει ότι αυτό  που χρειάζεται για την αντιμετώπιση της ναζιστικής ιδεολογίας και της εγκληματικής δράσης των ναζιστών είναι η λαϊκή  παρέμβαση   για την απομόνωσή τους, είναι η αποκάλυψη του αντιλαϊκού και αντιδραστικού χαρακτήρα αυτών των μορφωμάτων. Χρειάζεται οργάνωση, ισχυρά σωματεία παντού, σε κάθε χώρο  δουλειάς, δυνατό κίνημα των γυναικών, της νεολαίας, κοινή δράση για την υπεράσπιση των λαϊκών δικαιωμάτων. Ο λαός και η νεολαία να συντονίσουν και να οργανώσουν την πάλη τους μέσα από τις γραμμές των εργατικών σωματείων και  μαζικών οργανώσεων.  Λαϊκή Συμμαχία για την αντιμετώπιση του φασισμού, αλλά και του βάρβαρου καπιταλιστικού συστήματος που τον γεννά, για να μπει τέρμα στη δράση των ναζί και του συστήματος που τους θρέφει.

Κάτω τα χέρια από το Δάσος Συγγρού.

                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
  Κυβέρνηση και Περιφέρεια Αττικής εξαντλούν κάθε δυνατότητα προκειμένου να υπηρετήσουν την καπιταλιστική ανάκαμψη, σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Το τελευταίο επεισόδιο βρήκε, αυτή τη φορά, τον Αντιπεριφερειάρχη Β. Τομέα Αθηνών κ. Καραμέρο, να συναντιέται προ ολίγων ημερών με  την Υπουργό Τουρισμού κ. Κουντουρά, την Πρόεδρο του ΙΓΕ κ. Γιάντση και τον Γ.Γ. του ΕΟΤ κ. Τσέγα με αντικείμενο την μετατροπή σε «τουριστικό προορισμό» του Δάσους Συγγρού, του μεγαλύτερου και σημαντικότερου πνεύμονα αστικού πρασίνου στο Μαρούσι και την ευρύτερη περιοχή.
Με τη συνάντηση αυτή αποδεικνύεται για μία φορά ακόμα ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ υπηρετεί πιστά, μέσω των πιο πάνω κρατικών στελεχών της, το καπιταλιστικό αντιπεριβαλλοντικό και αντιλαϊκό μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο θυσιάζει τις σύγχρονες  ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων και της Αττικής στο βωμό και στο όνομα της επιχειρηματικότητας και της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου.
Το Δάσος Συγγρού ανήκει στο λαό του Μαρουσιού και των δήμων του Βόρειου Τομέα, που το απολαμβάνουν με τις καθημερινές επισκέψεις τους, στο λαό όλου του Λεκανοπέδιου. Αποτελεί λαϊκή περιουσία  και μόνο σαν τέτοια μπορεί να προστατευτεί πραγματικά από τα επιχειρηματικά συμφέροντα.
Το «δυναμικό άνοιγμα της τουριστικής αγοράς της βόρειας Αθήνας», στο πλαίσιο της οποίας εντάχθηκε - στην πιο πάνω συνάντηση - και η αξιοποίηση του Δάσους Συγγρού, μαρτυρά τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης και των συγκεκριμένων εμπνευστών του εγχειρήματος. Ο κ. Καραμέρος, και όποιοι άλλοι συμπορεύονται μαζί του στο «Συνεργατικό Σχήμα “Discover North Athens”» προσπαθούν να αποκρύψουν ότι μοναδικός σκοπός της ανάπτυξης που επαγγέλλονται είναι το κέρδος του κεφαλαίου σε βάρος των λαϊκών  αναγκών. Είναι παγίδα, που ο λαός πρέπει με την πάλη του να αχρηστεύσει.
Βέβαια, μετά από δυόμιση χρόνια, δεν μας εκπλήσσουν οι επιλογές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και των εντεταλμένων της. Ειδικότερα στην Αττική, είναι γνωστό ότι γενικότερα η παράταξη  της κ. Δούρου στην Περιφέρεια Αττικής χαρίζει δημόσιες υποδομές και χρήμα στο μεγάλο κεφάλαιο μέσα από ξεπούλημα και ιδιωτικοποιήσεις, διάλυση των δημοσίων υπηρεσιών και της δημόσιας ασφάλισης, θετική αντιμετώπιση επενδύσεων τύπου «Ελληνικού» ή «Ιδρύματος Νιάρχου», αποστερώντας τη λαϊκή οικογένεια ακόμη και από τα αυτονόητα δικαιώματά της. Σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται και η δημοτική αρχή Αμαρουσίου, του κ. Πατούλη, που στο  στρατηγικό  του σχεδιασμό έχει ως στόχο την προσέλκυση κεφαλαίων για να επενδύσουν στην καπιταλιστική ανάπτυξη της πόλης, σε βάρος των λαϊκών αναγκών  (ΟΑΚΑ – ιδιωτικά νοσοκομεία - ιατρικός τουρισμός – δημοτικές υποδομές  και υπηρεσίες μέσω ΣΔΙΤ κ.ά. )
Στην προκείμενη περίπτωση, το Δάσος Συγγρού και η αντιμετώπισή του ως πόλου άγρας τουριστών είναι μία έκφραση των πολιτικών αυτών, που - μεταξύ άλλων - παραχωρούν δημόσιους χώρους στο όνομα μιας ουδέτερης, δήθεν, ανάπτυξης. Το πραγματικό όμως δίλημμα που έχει μπροστά του και πρέπει πάρει θέση ο λαός είναι ένα: ανάπτυξη για ποιον; Για την κερδοφορία των μονοπωλίων ή για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών της συντριπτικής λαϊκής πλειοψηφίας;
Μία είναι και η απάντηση: Ελπίδα και προοπτική υπάρχει  στην πάλη για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου, για την εργατική εξουσία και την οργάνωση της οικονομίας με κριτήριο τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, την ευημερία των εργαζόμενων.


Κυβέρνηση- Περιφέρεια δίνουν 1.700.000 ευρώ...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Η κυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ , μέσω του υπουργείου πολιτισμού και αθλητισμού, σε συνεργασία με την περιφερειακή αρχή Αττικής, Δούρου- Καραμέρος, δίνουν  1.700.000 ευρώ(!!)  για την αποπεράτωση του πολιτιστικού κέντρου  του ναού των Αγ. Αναργύρων στο Μαρούσι.
Και αυτό, την ίδια ώρα που συνεχίζουν να πετσοκόβουν μισθούς και συντάξεις, που μειώνουν κάθε χρόνο και περισσότερο την τακτική επιχορήγηση και τη ΣΑΤΑ προς  τους δήμους , που οι εργαζόμενοι  -συμβασιούχοι είναι απλήρωτοι  και χωρίς  εξασφαλισμένη την εργασία τους, που τα απαραίτητα έργα αντιπλημμυρικής , αντισεισμικής και αντιπυρικής προστασίας  υπολείπονται κατά πολύ από τις σύγχρονες ανάγκες  της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων της Αττικής.
Την ίδια ώρα που όλα αυτά βασανίζουν τις εργατικές-λαϊκές οικογένειες και στο Μαρούσι,  κυβέρνηση και ομογάλακτη περιφερειακή αρχή, με εισήγηση του κ. Καραμέρου μετά τα εκατομμύρια προς τους επιχειρηματίες –ιδιοκτήτες ομάδων (27 εκατομμύρια ευρώ προβλέπεται να διαθέσει η Περιφέρεια το 2017 για τα δύο γήπεδα), δίνουν τώρα άλλα 1.700.000 ευρώ. Όχι, όμως, για να φτιαχτεί ένα δημοτικό θέατρο, όχι για να φτιαχτεί ένα δημοτικό στάδιο, που δεν υπάρχουν στο Μαρούσι , ούτε για να χτιστεί ένα σύγχρονο σχολείο για να στεγαστεί το 16ο Δημοτικό και το 10ο Νηπιαγωγείο, που βρίσκονται δίπλα στην εκκλησία, τίποτε απ’ όλα αυτά. Δίνονται για να ολοκληρώσει η εκκλησία το 3οροφο, 1600 τετραγωνικών μέτρων κτίριο, στην πλατεία που βρίσκεται και ο ναός. Μια πλατεία που η εκκλησία έχει περιορίσει με την τοποθέτηση πασσάλων, που πεζοδρόμιο δεν υπάρχει γιατί  έχει τοποθετήσει στύλους επί του οδοστρώματος, όλα αυτά νόμιμα όπως και η πολεοδομική άδεια για το 3όροφο!
 Για όλους τους παραπάνω λόγους, είμαστε αντίθετοι με τη συγκεκριμένη απόφαση κυβέρνησης και περιφέρειας πολύ περισσότερο που η εκκλησιαστική περιουσία, όλοι το γνωρίζουν, συνεχίζει να ευημερεί αντίθετα με τη χειμαζόμενη λαϊκή οικογένεια. Κι αν το κάνουν για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους για τις  αντεργατικές-αντιλαϊκές τους επιλογές, να είναι σίγουροι ότι από τη μεριά του το ταξικό εργατικό και λαϊκό κίνημα δεν πρόκειται να το κάνει, ο λαός τους έχει καταλάβει . Εκτός και αν έχουν βάση τα πολιτικά σενάρια για εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό στην τοπική διοίκηση και ο αντιπεριφερειάρχης βόρειου τομέα ξεκινάει  να αλιεύει ψήφους στο Μαρούσι. Σε μια τέτοια περίπτωση φαίνεται ότι και «τα μέσα αγιάζουν το σκοπό»!

Σταθερή και μόνιμη δουλειά ζητάει η εργατιά.

Οι κομμουνιστές δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Αμαρουσίου ζητάμε την σύγκληση του Δ.Σ για να υλοποιήσει την απόφαση μετατροπής των συμβάσεων των 97 εργαζόμενων στις δημοτικές υπηρεσίες, από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.
ΑΙΤΗΜΑ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ


Πρός  :
  Τον Πρόεδρο του ΔΣ  Κ.Βραχνό Παναγιώτη 
Τον Δήμαρχο  Αμαρουσίου  κ.Πατούλη Γεώργιο


ΘΕΜΑ
ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Δήμαρχε ,
Ζητάμε την άμεση σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου για :
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τα ζητήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά τους συμβασιούχους του Δήμου μας και τις περαιτέρω ενέργειες για την περίπτωσή τους 

Τετάρτη 5/7/2017

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαικής Συσπέιρωσης 

Φωτόπουλος Αθανάσιος 
Καρλατήρα Μαρία 

Να σταματήσει κάθε πλειστηριασμός σε εργατικά - λαϊκά σπίτια.

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΜΑΡΟΥΣΙ ΙΟΥΝΗΣ 2017

Η λαϊκή οικογένεια βιώνει καθημερινά την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζει η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, συνεχίζοντας στις ίδιες ράγες των πολιτικών που εφάρμοσαν και οι προηγούμενες αστικές κυβερνήσεις.
Την ίδια στιγμή που η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ διασφαλίζει την υψηλή κερδοφορία των τραπεζών και των μεγαλομετόχων τους, ενισχύοντάς τους με άφθονο κρατικό χρήμα, όπως έγινε στο πλαίσιο της τελευταίας ανακεφαλαιοποίησης από τα δάνεια της Ευρωζώνης, προχωράει σε πλειστηριασμό της λαϊκής κατοικίας.
Την Τετάρτη 28/6/2017 στο ειρηνοδικείο Αμαρουσίου γίνεται ο πρώτος πλειστηριασμός κατοικίας λαϊκής οικογένειας της πόλης μας. Οι κομμουνιστές δημοτικοί σύμβουλοι ζητήσαμε στο συμβούλιο της 27/6 να παρέμβει η δημοτική αρχή και να αποτρέψει αυτή την διαδικασία. Παράλληλα θα κάνουμε ότι μπορούμε για να εμποδίσουμε τα κοράκια να πάρουν τα σπίτια μας.
Έχοντας ως γνώμονα τα λαϊκά στρώματα και τις ανάγκες τους, έχουμε επιλέξει όχθη. Αυτό που χρειάζεται είναι ο λαός μας να βγει στο προσκήνιο και να έρθει σε συνολική ρήξη με την αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων και του κεφαλαίου.
Με βάση τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να πάρει θέση, στηρίζοντας τις πρωτοβουλίες των εργατικών σωματείων, των συνταξιούχων, των ανέργων και των Λαϊκών Επιτροπών, που αγωνίζονται:
- Να προστατευθεί η λαϊκή κατοικία.
- Να σταματήσει κάθε πλειστηριασμός σε εργατικά - λαϊκά σπίτια.
- Να μη βγει στο σφυρί κανένα λαϊκό σπίτι.
- Να μην πραγματοποιηθεί καμία πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης από τράπεζες και δημόσιο σε βάρος των ανέργων, των φτωχών λαϊκών ανθρώπων.
- Να καταργηθεί τώρα από την κυβέρνηση το αντιδραστικό και αντιλαϊκό πλαίσιο που διέπει τους ΟΤΑ, σε σχέση με τις κατασχέσεις».

Κανένας συμβασιούχος δεν πρέπει να μείνει άνεργος ξανά!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την δημοσίευση , Παρασκευή βράδυ,της απόφασης του ελεγκτικού συνεδρίου που έκρινε αντισυνταγματική την παράταση των συμβάσεων καθώς και την πληρωμή των μισθών των συμβασιούχων, οι κομμουνιστές δημοτικοί σύμβουλοι στο Μαρούσι Θανάσης Φωτόπουλος και Μαρία Καρλατήρα, ζητήσαμε την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν οι εξελίξεις και τα προβλήματα που δημιουργεί η απόφαση στη λειτουργία των υπηρεσιών  και για να δοθεί σαφές μήνυμα καταδίκης της απόφασης , αλλά και για  την πολιτική της κυβέρνησης που μέσω αυτής της απόφασης βρίσκει διέξοδο διαφυγής κι ενώ έδρασε τυχοδιωκτικά με το θέμα των συμβασιούχων και το δικαίωμά τους στη μόνιμη σταθερή δουλειά, σε κάλπικη αντιπαράθεση με την ΝΔ και ποτέ δεν αποστασιοποιήθηκε από το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης, της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, ζήτημα που βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη και αποτελεί «διακαή πόθο» μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
Στην αυριανή συνεδρίαση του Δ.Σ  στις ,  χρειάζεται να δώσουν το παρόν τα σωματεία, σύλλογοι και μαζικοί φορείς τις πόλης, να συμβάλλουν ώστε να παρθεί πίσω αυτή η άδικη απόφαση και να παραμείνουν όλοι οι εργαζόμενοι στη θέση τους.
Είναι καθήκον και χρέος μας να στηρίξουμε το δικαίωμα στη δουλειά και να διευκολύνουμε με κάθε τρόπο τις κινητοποιήσεις τωνπάνω από 100 συμβασιούχων του δήμου μας.
Οι κομμουνιστές δημοτικοί σύμβουλοι ζητάμε αύριο το Δ.Σ
1. Να επικαιροποιήσει την απόφαση του για σταθερή και μόνιμη δουλειά , με μετατροπή των συμβάσεων απο ορισμένου σε αορίστου χρόνου για όλους τους εργαζόμενους και εργαζόμενες που εργάζονται σήμερα στο δήμο Αμαρουσίου
2. Να απαιτήσει απο την κυβέρνηση  να φέρει τώρα στη Βουλή τη νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσαν οι Επιτροπές Αγώνα συμβασιούχων από όλη την Ελλάδα για άμεση μετατροπή όλων των συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.
3. Να κάνει σαφές ότι ο Δήμος Αμαρουσίου δεν θα υπογράψει καμιά πράξη που θα οδηγήσει στην ανεργία κανέναν εργαζόμενο και εργαζόμενη

Μαρούσι Ιούνης 2017.

Ερώτηση του ΚΚΕ στη βουλή για το 16ο Δημοτικό και 10ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου 
Κοινοβουλευτική Ομάδα
Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, 
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592155
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410   


ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών

Θέμα: Για το 16ο Δημοτικό Σχολείο και το 10ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου.

Το κτίριο του 16ου Δημοτικού Σχολείου και 10ου Νηπιαγωγείου επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Μαρούσι, έτους κατασκευής 1968, παρουσιάζει σοβαρότατα προβλήματα στην υποδομή του, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών και δυσχεραίνουν καθημερινά την εκτέλεση του εκπαιδευτικού έργου. Προβλήματα που ενώ έχουν εντοπισθεί και αναδειχθεί από το Διευθυντή, τους Συλλόγους Γονέων και την Λαϊκή Συσπείρωση Αμαρουσίου στα δημοτικά συμβούλια και την δημοτική αρχή, εν τούτοις δεν έχουν επιλυθεί και μέρα με τη μέρα επιδεινώνονται.
Οι πολιτικές της υποχρηματοδότησης της παιδείας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα την εκπαιδευτική διαδικασία και αποδεικνύει την στρατηγική επιλογή των αστικών κυβερνήσεων διαχρονικά να υποβαθμίζουν το δημόσιο σχολείο προς όφελος της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Οι Σύλλογοι Γονέων, ο Διευθυντής του 16ου Δημοτικού και 10ου Νηπιαγωγείου με έγγραφά τους προς τις υπηρεσίες του Δήμου, τη δημοτική αρχή και με μαζικές παρεμβάσεις τους στα Δημοτικά Συμβούλια έχουν αναδείξει το πρόβλημα στατικότητας και την έλλειψη ουσιαστικού αντισεισμικού ελέγχου του κτιρίου, την έλλειψη αιθουσών και προαύλιου χώρου, την απραξία από τη δημοτική αρχή για την απαλλοτρίωση όμορου οικοπέδου κ.ά.
Οι κομμουνιστές δημοτικοί σύμβουλοι ανέδειξαν τις σοβαρές ευθύνες της κυβέρνησης και της δημοτικής αρχής και στηρίζουν τα δίκαια αιτήματα των γονιών:
α) Να γίνει λεπτομερής στατικός έλεγχος σε όλο τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθ. 15778/2013 Έκθεση Αυτοψίας της Τεχνικής Υπηρεσίας και να δρομολογηθούν οι επισκευές που κρίνονται απαραίτητες. Είναι γνωστό τοις πάσι ότι με το πέρασμα των χρόνων τα πάντα φθείρονται όταν δεν υφίστανται την κατάλληλη συντήρηση, πόσο μάλλον το υπόψη κτίριο, χτισμένο πριν 50 χρόνια. Πόσο μάλλον όταν προ τετραετίας (2013), σχετική Έκθεση Αυτοψίας επεσήμαινε ήδη εμφανή, επικίνδυνα προβλήματα.
β) Να ολοκληρωθεί η απαλλοτρίωση του όμορου οικοπέδου στο 16ο Δημοτικό Σχολείο ώστε να επεκταθεί το προαύλιο. Είναι απαράδεκτο και συνάμα επικίνδυνο, σε ένα προαύλιο χώρο (750 τ.μ.) με προδιαγραφές 160 παιδιών να συνωστίζονται σήμερα 262 παιδιά, με όλη την ενέργεια ζωηρότητα της ηλικίας τους, ενώ η πρόβλεψη για την επόμενη σχολική χρονιά ανεβάζει τον αριθμό τους σε 280. Αντιστοιχούν δηλαδή μόλις 2,6 τ.μ. ζωτικός χώρος ανά παιδί. Ο πρόσφατος τραυματισμός ενός από αυτά (ελαφρύς ευτυχώς όπως διαγνώστηκε στη συνέχεια), προειδοποιεί για τα χειρότερα αν δεν παρθούν τα επιβαλλόμενα μέτρα όσο κι αν οι διδάσκοντες έχουν και το ρόλο του φύλακα ώστε να μην τρέχουν τα παιδιά ή να παίζουν «ήρεμα».
γ) Να μεταστεγαστεί το 10ο Νηπιαγωγείο από την επόμενη κιόλας σχολική χρονιά σε άλλο κατάλληλο χώρο, ο οποίος θα πληροί τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις, προκειμένου να αποδοθούν οι δύο αίθουσες στο Δημοτικό και να μπορέσει το Νηπιαγωγείο να λειτουργήσει σωστά. Σημειώνουμε ότι τις τελευταίες 2 χρονιές 50 νήπια και προνήπια στοιβάζονται σε 1 αίθουσα διδασκαλίας και 1 βοηθητικό χώρο – διάδρομο δίπλα στην τουαλέτα.
δ) Να μελετηθεί και να κατασκευαστεί επιπλέον μεταλλική σκάλα στο κτίριο, ώστε να εξασφαλίζεται και δεύτερη έξοδος διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς. Δεδομένου του υπεράριθμου των μαθητών, υπάρχουν ήδη προβλήματα κατά την καθημερινή «ήρεμη» μετακίνησή τους μέσω της μίας και μοναδικής σκάλας που υπάρχει στο κτίριο. Πόσο μάλλον κατά την έκτακτη και επείγουσα μαζική μετακίνησή τους σε περίπτωση ενός επικίνδυνου και καταστροφικού γεγονότος (σεισμός, πυρκαγιά, κλπ.) και όχι μόνο.

Κατόπιν αυτών ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθενται να προχωρήσουν, για να επιλυθούν τα παραπάνω σοβαρά προβλήματα του σχολικού κτιρίου. Οι βουλευτές  
Χρήστος Κατσώτης

Λιάνα Κανέλλη

Διαμάντω Μανωλάκου

     
 

 ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ  ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ  ΓΙΑ  ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ       ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ  ΣΤΑΘΕΡΗ  ΔΟΥΛΕΙΑ

 Είμαστε στο πλάι των εργαζομένων στο Δήμο Μαρουσιού στον αγώνα  τους για μόνιμη και  σταθερή δουλειά χωρίς  όρους και προϋποθέσεις. Στις πρωτοβουλίες και δράσεις της Επιτροπής Αγώνα  για το επόμενο διάστημα, όπως αποφασίστηκαν στη σύσκεψη Των Επιτροπών Αγώνα Συμβασιούχων  Δήμων Αμαρουσίου, Ωρωπού και  Πειραιά για:

Πραγματοποίηση συλλαλητηρίου στη Βουλή, το απόγευμα τη ερχόμενης Τρίτης  30 Μάη , όπου θα καταθέσουν πρόταση νόμου σε όλα τα κόμματα, πλην της ναζιστικής Χρυσής Αυγής, για άμεση μετατροπή όλων των συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, χωρίς όρους και προϋποθέσεις και
Την πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας και πανελλαδικής κινητοποίησης με το κλείσιμο των αμαξοστασίων σε όλη τη χώρα, τη μέρα που θα δημοσιευτεί η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Εργαζόμενες, εργαζόμενοι στο Δήμο Μαρουσιού:

 Απομονώστε   τις κυβερνητικές - εργοδοτικές συνδικαλιστικές πλειοψηφίες της Ομοσπονδίας (ΠΟΕ - ΟΤΑ), αφού και στην Ομοσπονδία, αλλά και στα σωματεία, που έχουν την πλειοψηφία, δεν εγγράφουν μέλη τους συμβασιούχους αλλά και δε στηρίζουν τους αγώνες τους. Οι δυνάμεις αυτές, σε συνεργασία με την  ΚΕΔΕ, που σήμερα στηρίζει τάχα  τα συμφέροντα των συμβασιούχων (όταν το προηγούμενο διάστημα καλούσε την κυβέρνηση να τους απολύσει) επιχειρούν να αποπροσανατολίσουν, με προτάσεις για την ολοκλήρωση των συμβάσεων έως το τέλος Δεκεμβρίου και την πληρωμή των  δεδουλευμένων, όχι γιατί  αυτή τη φορά είναι με τους συμβασιούχους, αλλά γιατί  φτάσαμε ήδη στο καλοκαίρι   και δεν μπορούν  να προχωρήσουν σε  νέες. Το αίτημά τους δηλαδή δεν είναι η μονιμοποίηση, αλλά απλώς η εφαρμογή μιας παράτασης που τους εξυπηρετεί τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Και η ΚΕΔΕ και οι Δήμαρχοι (μαζί τους και ο Δήμαρχος Μαρουσιού Γ. Πατούλης) είναι σε πλήρη ταύτιση με τις κυβερνητικές επιλογές και τις κεντρικές κατευθύνσεις της ΕΕ που ικανοποιούν τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, για τόνωση της κερδοφορίας τους, με ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και διεύρυνση της δραστηριότητάς τους σε υπηρεσίες που παρέχονταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια από το κράτος.

Εργαζόμενες, εργαζόμενοι:

Οι επόμενες  ώρες και μέρες είναι κρίσιμες!   Όποιος  αγανακτεί, όποιος βλέπει ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο, πρέπει να αφήσει  πίσω του απογοήτευση και  δισταγμούς και να κάνει τώρα το βήμα!   Ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος της σύγκρουσης και του αγώνα, για μόνιμη και σταθερή δουλειά. Σ’ αυτόν το δρόμο, το εργατικό - λαϊκό κίνημα μπορεί να έχει αποτελέσματα, να βάζει εμπόδια. Ο δρόμος της σύγκρουσης δεν είναι εύκολος, όμως οι θυσίες της υποταγής είναι και μεγαλύτερες και χωρίς ημερομηνία λήξης.

Ρήξη με το κεφάλαιο, την εξουσία του και τα κόμματά του, ενίσχυση και συμπόρευση με το ΚΚΕ.  Για να δυναμώσουν οι αγώνες των εργαζομένων, ανεξάρτητα από το  αντικείμενο και  τη σχέση εργασίας, για να δυναμώσει η συμμαχία τους με τα άλλα λαϊκά στρώματα. Να γίνει πιο ισχυρό εκείνο το ρεύμα στο κίνημα, που παλεύει σε αντικαπιταλιστική - αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση, για την ανάκτηση των απωλειών και τη μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους,  χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ

Ψήφισμα ενάντια στην απόφαση για τους συμβασιούχους και ερωτήματα για το 16ο δημοτικό, 10ο νηπιαγωγείο και τον ποδηλατόδρομοΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Οι κομμουνιστές δημοτικοί σύμβουλοι με τη Λαϊκή Συσπείρωση Αμαρουσίου, θα καταθέσουν  για συζήτηση  στο δημοτικό συμβούλιο της 30/5/2017 ψήφισμα ενάντια στην απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους συμβασιούχους και στην πολιτική της κυβέρνησης ,που  καταδικάζουν τους δήμους, σε απαξιωμένες  υπηρεσίες  με εργαζόμενους - απασχολούμενους χωρίς σταθερά δικαιώματα και τους σπρώχνουν λεία στα νύχια του μεγάλου κεφαλαίου. Στην ίδια συνεδρίαση θα καταθέσουν δύο ερωτήσεις προς τη δημοτική αρχή: Για το πρόβλημα λειτουργίας του 16ου δημοτικού και 10ου νηπιαγωγείου  και για τα προβλήματα που καταγγέλλονται από τους κατοίκους με την λειτουργία του ποδηλατόδρομου στις περιοχές  Πολύδροσου και Παράδεισου.
Παραθέτουμε τα σχετικά κείμενα:

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

«Το Δημοτικό Συμβούλιο  Αμαρουσίου  εκφράζει σύσσωμο την αντίθεσή του στην απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έκρινε παράνομη την ανανέωση των συμβάσεων των 8μηνιτών, παράνομη και την πληρωμή των εργαζομένων για δουλειά που έχουν ήδη προσφέρει!  Αντισυνταγματικό, με άλλα λόγια, κρίνεται το δικαίωμα για σταθερή δουλειά!
Οι πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης είναι και πρόδηλες και ακέραιες. Από το 2016 αναπαράγει και εντείνει το αδιέξοδο, παράλληλα με την πολιτική που γεννά και οξύνει τα ίδια προβλήματα.
Απαιτούμε την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης για τη μονιμοποίηση των εργαζομένων, που δεν ήρθαν στους δήμους από κανένα παράθυρο, αλλά μέσα από τους δρόμους της μακροχρόνιας ανεργίας και  με διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Ήρθαν ως συμβασιούχοι, γιατί η διαχρονική πολιτική  των αστικών κυβερνήσεων και των μνημονίων απαγόρευσε τις προσλήψεις μόνιμου εργατοτεχνικού προσωπικού στους δήμους από το 2011. Μάλιστα, σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο, προδιαγράφεται ότι οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για τους Δήμους και τις Περιφέρειες θα παραμείνουν μηδενικές για το 2018 και το 2019! Με αποτέλεσμα  οι υπηρεσίες καθαριότητας, πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού, νεκροταφείων να αποδιαρθρώνονται, προλειαίνοντας συνειδητά το έδαφος για την πλήρη ιδιωτικοποίησή τους.
Παίρνοντας υπόψη και αυτές τις απαράδεκτες εξελίξεις, καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της.
Να μη διανοηθεί να αφήσει τους δήμους και τις υπηρεσίες καθαριότητας κατακαλόκαιρο γυμνές από προσωπικό και να αναλάβει τη χρηματοδότηση της μισθοδοσίας του, αποδίδοντας έτσι ένα ελάχιστο μέρος των τεράστιων ποσών που έχουν κλαπεί, επί σειρά ετών, από του δήμους. Και φυσικά να μη τολμήσει, αυτή
και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους, να «ποινικοποιήσουν» το μεροκάματο των εργαζομένων. Το δούλεψαν σκληρά και δεν το έκλεψαν από κανέναν!
Οι εργαζόμενοι με τους αγώνες τους θα βάλουν τέρμα στην πολιτική που ακυρώνει τη ζωή τους και σπρώχνει τη λειτουργία των δήμων σε ακόμη πιο βαθειά ιδιωτικοποίηση».

Ερωτήσεις
1)  Επανειλλημμένα έχουμε επισημάνει από το 2011 με ερωτήσεις στο δημοτικό συμβούλιο , ότι το κτίριο όπου στεγάζεται το 16ο Δημοτικό και 10ο Νηπιαγωγείο, όπως καταγγέλλουν οι γονείς και εμείς οι ίδιοι έχουμε αντιληφθεί, παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα στην υποδομή του, που δυσχεραίνουν αφενός την εκτέλεση του εκπαιδευτικού έργου και αφετέρου θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών.
Οι γονείς με κινητοποιήσεις τους έχουν αναδείξει τα προβλήματα και έχουν θέσει ένα πλαίσιο αιτημάτων το οποίο στηρίζουμε.
Ρωτάμε την δημοτική αρχή τι θα κάνει συγκεκριμένα για να γίνει ολοκληρωμένος αντισεισμικός έλεγχος - πέραν του οπτικού Α' Βαθμού -, πότε θα ολοκληρωθεί η απαλλοτρίωση του οικοπέδου δίπλα από το 16ο και πότε θα εκπονήσει και θα παρουσιάσει συγκεκριμένο και αξιόπιστο χρονοδιάγραμμα για την ικανοποίηση του συνόλου των δίκαιων αιτημάτων τον γονιών.

 2) Όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι στον Παράδεισο και το Πολύδροσο Αμαρουσίου, μέσω των Συλλόγων τους, το έργο του ποδηλατόδρομου έχει σοβαρές κακοτεχνίες και ελλείψεις, που  συνδέονται και με ελλείψεις σε συναφή έργα υποδομής όπως  αγωγοί ομβρίων, πεζοδρόμια, αδιάνοιχτοι δρόμοι, ανυπαρξία κοινόχρηστων χώρων κ.λπ.,  εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια.
Ρωτάμε τη δημοτική αρχή γιατί  αγνόησε τους κατοίκους των περιοχών απ’ όπου διέρχεται ο ποδηλατόδρομος, όπως μας καταγγέλλουν,  και πότε  θα ενταχθούν στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου τα αναγκαία  έργα  - που και εμείς ιεραρχούμε πως πρέπει άμεσα να γίνουν - για να λυθούν προβλήματα που  για χρόνια ταλαιπωρούν τους κατοίκους στις υπόψη περιοχές.

Οι κομμουνιστές δημοτικοί σύμβουλοι
Θανάσης Φωτόπουλος
Μαρία Καρλατήρα

Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΑΗΣ 2017

  Η "ανεξάρτητη" αλλά βαθιά ταξική δικαιοσύνη και οι αστικοί ελεκτικοί μηχανισμοί του καπιταλιστικού κράτους , αποφάσισαν ότι η μόνιμη και σταθερή εργασία δεν χωράει στο αστικό σύνταγμα και τους νόμους τους.
Για 100 εργαζόμενους στο δήμο Αμαρουσίου η πρόσφατη απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου, που κρίνει «παράνομη» την παράταση των συμβάσεων εργαζομένων στους δήμους μέχρι το τέλος του 2017, είναι ένα ακόμα επεισόδιο στο «σίριαλ» της κοροϊδίας σε βάρος των συμβασιούχων, από τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, τη συντριπτική πλειοψηφία των δημοτικών αρχών και τους εκπροσώπους του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού.
Η επέκταση των συμβάσεων μέχρι το τέλος του χρόνου νομοθετήθηκε από την κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να ελιχθεί απέναντι στο δίκαιο αίτημα των συμβασιούχων για μόνιμη και σταθερή δουλειά.
Στόχος της κυβέρνησης δεν ήταν να απαντήσει στη χρόνια ομηρία χιλιάδων εργαζομένων, ούτε να περιορίσει την ευελιξία που γενικεύεται σε όλο τον κρατικό τομέα, αλλά να διαχειριστεί προβλήματα που οξύνονται στους δήμους λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού και να ανανεώσει τις προσδοκίες των συμβασιούχων ότι το αστικό κράτος, με μια «κυβέρνηση της αριστεράς», μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημά τους.
Τέτοιες αυταπάτες καλλιεργούσε και σαν αντιπολίτευση ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος άλλοτε τις ευρωπαϊκές Οδηγίες, άλλοτε προσωρινές δικαστικές αποφάσεις, άλλοτε τα κάλπικα κηρύγματα του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού.
Πώς φτάσαμε όμως μέχρι εδώ; Το 2001 το ΠΑΣΟΚ, η ΝΔ και ο τότε Συνασπισμός ψήφισαν διάταξη στο Σύνταγμα που απαγόρευε τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Θωράκισαν μ' αυτόν τον τρόπο και συνταγματικά το σχεδιασμό της αστικής τάξης να μην αφήσει τίποτα όρθιο στις εργασιακές σχέσεις, διευρύνοντας την ευελιξία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Οταν, λίγα χρόνια μετά, χιλιάδες συμβασιούχοι ξεκίνησαν αγώνες για το δικαίωμα στη δουλειά, ο τότε ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τις δυνάμεις του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού, πρωτοστάτησε στην καλλιέργεια αυταπατών ότι η Οδηγία 70/1999 της ΕΕ υποχρεώνει τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου και καλούσε τους συμβασιούχους σε μαζικές δικαστικές προσφυγές.
Οπως αποδείχτηκε όμως, βασική αρχή της κοινοτικής Οδηγίας ήταν «η αύξηση σε ένταση της απασχόλησης στο πλαίσιο της ανάπτυξης, κυρίως μέσω ελαστικότερης οργάνωσης της εργασίας», ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει πολλές φορές ότι «η Οδηγία δεν προβλέπει τη μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου».
Σήμερα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ συνεχίζει να επικαλείται τη συγκεκριμένη Οδηγία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος των συμβασιούχων. Επιπλέον μιλά, γενικά και αόριστα, για νομοθετική πρωτοβουλία που θα αντιμετωπίσει τάχα το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι το Σύνταγμα που και η ίδια ψήφισε απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.
Όπως έγκαιρα είχανε προειδοποιήσει οι κομμουνιστές δημοτικοί σύμβουλοι στο Μαρούσι, ήταν αποπροσανατολιστικό το επιχείρημα και κοροϊδία το αίτημα "δεξιών" και "αριστερών", για μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου μόνο για εκείνους τους εργαζόμενους που καλύπτουν «πάγιες και διαρκείς ανάγκες», σύμφωνα όμως με τα κριτήρια και τις «ανάγκες» του αστικού κράτους, του κεφαλαίου και όχι του λαού. Για την εργατική τάξη, όμως, «πάγια και διαρκής ανάγκη» είναι να έχουν όλοι μόνιμη και σταθερή εργασία, με πλήρη δικαιώματα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Αντίστοιχα, οι σύγχρονες ανάγκες του λαού σε Παιδεία, Πρόνοια, Υγεία, αντιπλημμυρική και αντισεισμική προστασία, δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από ένα κράτος που συνθλίβει στοιχειώδη εργατικά - λαϊκά δικαιώματα για να υπηρετήσει τη κερδοφορία των καπιταλιστών. Που διευρύνει την ευελιξία στην εργασία, ιδιωτικοποιεί και εμπορευματοποιεί τις κοινωνικές υπηρεσίες.
Η ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών προϋποθέτει σύγκρουση και ρήξη με το κεφάλαιο, την εξουσία του, τα κόμματά του. Μ' αυτόν τον προσανατολισμό χρειάζεται να δυναμώσουν σήμερα ο αγώνας των εργαζομένων, ανεξάρτητα από αντικείμενο και σχέση εργασίας, η συμμαχία τους με τα άλλα λαϊκά στρώματα. Να γίνει πιο ισχυρό εκείνο το ρεύμα στο κίνημα που παλεύει σε αντικαπιταλιστική - αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση για ανάκτηση των απωλειών, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με προμετωπίδα την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Η μαζική συμμετοχή όλων των εργαζόμενων στην απεργία στις 17 Μαη και στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους , καμιά απόλυση ,είναι η πρώτη απάντηση.

Το ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ.
ΨΗΦΙΣΜΑ 
                                 
Η  παραπέρα  ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ αποτελεί ένα ακόμα βήμα για την  ολοκληρωτική  παράδοση της  ηλεκτρικής ενέργειας  στο κεφάλαιο.
Κερδισμένοι θα βγουν για άλλη μια φορά οι ενεργειακοί όμιλοι και τα μονοπώλια της μεγάλης κατανάλωσης βιομηχανικού ρεύματος ,ενώ οι εργαζόμενοι του κλάδου και οι λαϊκές οικογένειες θα υποστούν νέες απώλειες.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι συνένοχη όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις οι πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις που όλα τα προηγούμενα χρόνια έστρωναν το έδαφος στο ξεπούλημα της ΔΕΗ  , υιοθετώντας τη λογική του μικρότερου κακού. Έχουν αποδεχτεί την ενέργεια ως εμπόρευμα παζαρεύοντας μόνο το αντίτιμο της αγοραπωλησίας προβάλλοντας ως φύλλο συκής τη θέση,  το πλειοψηφικό πακέτο να μείνει στο κράτος καπιταλιστή.
Τώρα έπεσε και αυτό ,η κυβέρνηση  προχωρά σε συμφωνία που προβλέπει πώληση εργοστασίων της ΔΕΗ , αποθεμάτων λιγνίτη ακόμα και  υδροηλεκτρικών έργων  με τη διαδικασία να ξεκινά το επόμενο Φθινόπωρο. Ως το τέλος του χρόνου  προβλέπεται να γίνει ο καθορισμός των μονάδων που θα πουληθούν μέσα στο 2018.
Προσπαθούν να χρυσώσουν το χάπι μιλώντας για ενεργειακούς συνεταιρισμούς καλλιεργώντας αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή διαχείριση μέσα στη ζούγκλα της απελευθερωμένης αγοράς .
Η μόνη φιλολαϊκή διέξοδος είναι  ο κεντρικός σχεδιασμός , με την  Ενέργεια-κοινωνικό αγαθό, μέσα από έναν ενιαίο φορέα Ενέργειας, με κριτήριο παραγωγής, μεταφοράς, διανομής, την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών και όχι το επιχειρηματικό κέρδος.Διέξοδος που συνδέεται άρρηκτα με την πάλη για την ανατροπή του εκμεταλλευτικού συστήματος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου καταγγέλλει τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και την απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτούν από κοινού η ΕΕ , το ΔΝΤ και η αστική τάξη  της χώρας.

Με τη μαζική συμμετοχή μας στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ την Παρασκευή, στις 18:30’ στην Ομόνοια μπορούμε να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα αντίστασης. Μήνυμα αντεπίθεσης και ανατροπής
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μαρούσι 6.4.17

Στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αμαρουσίου την 5/4/2017 οι κομμουνιστές σύμβουλοι εκλεγμένοι με τη ΛΑ.ΣΥ. αποκάλυψαν την αντεργατική απόφαση της δημοτικής αρχής να προσλάβει μέσω εργολάβου 7 εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς της πόλης μας.
Μετά από επανειλημμένες ερωτήσεις σε 3 συνεδριάσεις και  παρά την προσπάθεια της δημοτικής αρχής Πατούλη να  κρατήσει κρυφή την μεθόδευσή της για να προλάβει αντιδράσεις, αποκαλύφθηκε η ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας καθαρισμού των παιδικών σταθμών. Για μια τόση σοβαρή απόφαση οι "αυτοδιοικητικοί" παράγοντες της πλειοψηφίας  επιχείρησαν να παρακάμψουν το δημοτικό συμβούλιο, κρυμμένοι πίσω από την απόφαση του ΔΣ του Ο.ΚΟΙ.ΠΑ.Δ.Α, στο οποίο συμμετέχουν και οι δημοτικές παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στο Μαρούσι.
 Μια ακόμη εξέλιξη που δείχνει την στρατηγική σύμπλευση δημοτικής αρχής Πατούλη και παρατάξεων Μαγιάκη και Βλάχου, στο τσάκισμα της μόνιμης και σταθερής δουλειάς με δικαιώματα και μισθούς, που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των εργατικών οικογενειών.
Στο ίδιο δημοτικό συμβούλιο  καταθέσαμε ψήφισμα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ , ψήφισμα που έγινε δεκτό από το Δ.Σ, με  διαφωνία του επικεφαλής της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ στο Μαρούσι!
 Άραγε πόσες μάσκες έχουν ακόμη να πέσουν?!
Στη συζήτηση που προηγήθηκε, ο κομμουνιστής δημοτικός σύμβουλος Θανάσης Φωτόπουλος  αναφέρθηκε στα νέα δεινά για την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, που θα συνοδεύουν τη συμφωνία της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με το κουαρτέτο. Η παραπέρα μείωση  μισθών και συντάξεων , η απελευθέρωση των μαζικών απολύσεων, το τσάκισμα των όποιων συνδικαλιστικών ελευθεριών έχουν απομείνει,  η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και όχι μόνο. Όλα για την ανάκαμψη του κεφαλαίου.
Αυτές είναι οι «βέλτιστες πρακτικές» και το «κεκτημένο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όταν όλα τα κόμματα του ευρωμονόδρομου ,ανησυχούν για την καθυστέρηση του 4ου μνημονίου, οι εργαζόμενοι να ανησυχούν για τη ζωή τους.
Καμιά ανάθεση σε νέους σωτήρες, το ίδιο βάρβαρους με τους προηγούμενους.
Η καπιταλιστική βαρβαρότητα, με ή χωρίς μνημόνια δεν έχει τέλος, αν δεν την ανατρέψει η  οργανωμένη πάλη της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων.
Ευρωπαϊκή Ένωση,  καπιταλισμός δεν εξανθρωπίζονται.
Με τη μαζική συμμετοχή μας στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ την Παρασκευή, στις 18:30’ στην Ομόνοια μπορούμε να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα αντίστασης, κλιμάκωσης του αγώνα ενάντια στα νέα μέτρα που απεργάζονται. Μήνυμα αντεπίθεσης στο δρόμο της ανατροπής του απάνθρωπου, εκμεταλλευτικού συστήματος.


Η δημοτική αρχή συνεχίζει την ίδια τακτική.Βάζει την ημέρα συλλαλητηρίου συνεδρίαση του συμβουλίου.

                                               
                                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μαρούσι 18.2.17

Μετάθεση της Συνεδρίασης του ΔΣ

Για ακόμη μία φορά η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αμαρουσίου  "τυχαίνει"  να μπαίνει την ίδια ημέρα που είναι προγραμματισμένο συλλαλητήριο των ταξικών σωματείων . Έτσι και αυτή τη φορά, ενώ έχει ανακοινωθεί εδώ και καιρό η συγκέντρωση για την 21/2/2017 στις 18:30 στην Ομόνοια, ενάντια στα νέα αντιλαϊκά μέτρα που "διαπραγματεύεται" η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, την ίδια μέρα η δημοτική αρχή βάζει συνεδρίαση του συμβουλίου με 46 (!) θέματα. Με τον τρόπο αυτό η δημοτική Αρχή απαγορεύει  ουσιαστικά σε υπαλλήλους, που πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης στο δημοτικό συμβούλιο, να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση του σωματείου τους και ταυτόχρονα να εμποδίσει  την παρουσία στο συμβούλιο των κομμουνιστών δημοτικών συμβούλων αφού δεν μπορούμε ταυτόχρονα να διαδηλώνουμε μαζί με τους εργαζόμενους και το λαό , όπως έχουμε χρέος, και την ίδια στιγμή να βρισκόμαστε στο δημοτικό συμβούλιο. Και μάλιστα επιμένει στην ίδια τακτική ακόμη και σε ημέρες απεργίας των εργαζομένων στους δήμους.
Καθόλου τυχαίο δεν είναι π.χ. ότι όταν οι μαζικές κινητοποιήσεις ορίζονται για Πέμπτη απόγευμα, τότε και η συνεδρίαση του ΔΣ μετατίθεται για τη μέρα αυτή! Όποιος αμφιβάλλει γι αυτό δεν έχει παρά να ελέγξει κάποιες τελευταίες περιπτώσεις κινητοποιήσεων.

Αν και όλες οι προηγούμενε εκκλήσεις μας έπεσαν στο κενό ζητάμε και πάλι από τη δημοτική Αρχή και το Προεδρείο του συμβουλίου να αλλάξει την ημέρα της προσεχούς συνεδρίασης (21.2.17) του ΔΣ και να σταματήσει την τακτική του προγραμματισμού των συνεδριάσεων  σε ημέρες απεργιών και μαζικών κινητοποιήσεων.

Οι κομμουνιστές δημοτικοί σύμβουλοι με τη Λαϊκή Συσπείρωση

Θανάσης Φωτόπουλος

Μαρία Καρλατήρα

Η δημοτική συγκοινωνία μεταφέρεται αυθαίρετα από τη δημοτική αρχή στο ΟΑΚΑ
Μαρούσι Φλεβάρης 2017
 Όπως μας καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι του δήμου Αμαρουσίου, στο πάρκινγκ του Ολυμπιακού Σταδίου έχουν ήδη μεταφερθεί δύο κοντέινερ με σκοπό το αμέσως επόμενο διάστημα να μεταφερθεί εκεί ο στόλος της δημοτικής συγκοινωνίας.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ρωτάνε:
Με ποια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει αρχίσει να μεταφέρεται εκεί το αμαξοστάσιο της δημοτικής συγκοινωνίας;
Υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές ( τουαλέτες, βρύσες κ.λ.π.) για τις ανάγκες του προσωπικού;
Έχει εκδοθεί σχετική αδειοδότηση για την υπόψη δραστηριότητα στη θέση αυτή, σε συνδυασμό και με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης;
Με δεδομένη την έλλειψη προσωπικού αλλά και την ιδιαιτερότητα  της θέσης περισσεύει προσωπικό  για τη φύλαξη και του  πρόσθετου αυτού χώρου;
Καλούμε για μια ακόμα φορά τη δημοτική αρχή να σταματήσει  να αιφνιδιάζει τους εργαζόμενους αλλά και τους δημοτικούς συμβούλους. Σαφώς και ο υπάρχων χώρος δεν είναι επαρκής, έχει πολλά κενά  που πρέπει άμεσα να καλυφθούν. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν αποτελεί λύση   η ευκαιριακή πολυδιάσπαση των εργασιακών χώρων, με την οποία είμαστε κάθετα αντίθετοι.
Οι κομμουνιστές Δημοτικοί Σύμβουλοι  με τη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.
Θανάσης Φωτόπουλος
Μαρία Καρλατήρα.