Για επικοινωνία και παρατηρήσεις στο e-mail: lsamarousiou@gmail.comΕρώτηση της ΛΑ.ΣΥ.Αμ. στο δημοτικό συμβούλιο για την περιοχή "Ηπειρώτικα"


Λαϊκή Συσπείρωση Αμαρουσίου
                                                       Μαρούσι 27.2.15
Προς : Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Κε Πρόεδρε
Παρακαλούμε να θέσετε υπόψη του κ. Δημάρχου και των αρμόδιων Υπηρεσιών την πιο κάτω ερώτηση προκειμένου να απαντηθεί/συζητηθεί στην προσεχή συνεδρίαση (ημέρα του δημότη) του Δημοτικού Συμβουλίου:
Ήρθε σε γνώση μας ότι ύστερα από πολύχρονες διαδικασίες, που ανατρέχουν και στην προηγούμενη Διοίκηση του δήμου, ολοκληρώθηκαν επιτέλους οι προκαταρκτικές μελέτες και πράξεις (γεωτεχνική και παρόμοιες μελέτες, καθορισμός απόστασης από τα όρια του κοιμητηρίου, καθορισμός ορίων του παρακείμενου ρέματος) για την πολεοδόμηση της εκτός σχεδίου περιοχής στη θέση «Ηπειρώτικα». Το επόμενο, και πιο ουσιαστικό, βήμα είναι τώρα η κτηματογράφηση – πολεοδόμηση – πράξη εφαρμογής της υπόψη περιοχής, για την ολοκλήρωση των οποίων απαιτείται σημαντικός χρόνος. Επιβάλλεται επομένως η διεκπεραίωση, χωρίς καθυστερήσεις, από τη δημοτική Αρχή συγκεκριμένων ενεργειών για την ανάθεση των υπόψη μελετών (ή μελέτης) και των συναφών πράξεων, που απαιτούνται προκειμένου να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, λαϊκά στρώματα στο σύνολό τους. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον τρέχοντα προϋπολογισμό του δήμου.
Γνωρίζουμε, βέβαια, ότι σε συνθήκες έντονες καπιταλιστικής κρίσεις που συνεχίζει να αφαιμάσσει το πενιχρό εισόδημα της λαϊκής οικογένειας, οι δυνατότητες για την κάλυψη των αναγκών αυτών περιορίζονται όλο και περισσότερο. Σε καμιά όμως περίπτωση το γεγονός αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει πρόσχημα για να παραπεμφθεί και η φάση αυτή στις καλένδες, δεδομένου και του μακρού χρόνου που απαιτείται για την οριστική ολοκλήρωσή της.
Με αυτές τις σκέψεις ζητούμε από τον κ. Δήμαρχο να μας ενημερώσει για τις προθέσεις και τις ενέργειες της Διοίκησης σχετικά με το πιο πάνω θέμα.
Για τη Λαϊκή Συσπείρωση
Οι κομμουνιστές Δημοτικοί Σύμβουλοι
Θανάσης Φωτόπουλος
Μαρία Καρλατήρα