Για επικοινωνία και παρατηρήσεις στο e-mail: lsamarousiou@gmail.comΣχετικά με το θέμα ΗΔ «Έγκριση Διαδικασίας Κατάρτισης ΕΠ 2011-2014 Δ. Αμαρουσίου»Το πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) 2011-2014 ορίζεται με το ΠΔ 185/2007, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 89/21.9.11. Μεταξύ των βασικών επιδιώξεων των εμπνευστών του, ήταν η μεγαλύτερη δυνατή «αποστείρωση» της διαδικασίας αυτής από ουσιαστικές παρεμβάσεις του ταξικού κινήματος και των ριζοσπαστικών δυνάμεων της τοπικής κοινωνίας, που θα έδιναν την ευκαιρία να αναδειχθεί πλατύτερα ο βαθειά αντιλαϊκός, φιλομονοπωλιακός χαρακτήρας των «αναπτυξιακών» σχεδιασμών της άρχουσας τάξης, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.


Εκδηλώνοντας υπερβάλλοντα ζήλο προς την κατεύθυνση αυτή, η δημοτική Αρχή της πόλης μας διάλεξε την πιο βολική γι’ αυτήν χρονική περίοδο προκειμένου να προβεί στη «δημόσια διαβούλευση» της 1ης φάσης, αυτής του Στρατηγικού Σχεδιασμού», το εικοσαήμερο 1 – 20 Αυγούστου, ενώ η σχετική συνεδρίαση του ΔΣ έγινε στις 26.7.12. Το αποτέλεσμα της λαθροχειρίας αυτής ήταν το αναμενόμενο. Μια σύγκριση μεταξύ του αναρτηθέντος για διαβούλευση σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού και αυτού που τελικά ενσωματώθηκε στο ΕΠ δείχνει ότι όλα τα 1ης, 2ης, 3ης και 4ης κατά σειρά βαρύτητας στοιχεία του σχεδίου πέρασαν αυτούσια, “copy paste” στην κυριολεξία, στο ΕΠ του δήμου: Οι «Στρατηγικοί Άξονες», ο «Στρατηγικός Χάρτης», το αναλυτικό σχήμα με τους «Βασικούς άξονες για την ανάπτυξη και υλοποίηση» των στόχων του ΕΠ, ακόμη και οι 41 συνολικά «Βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες ανά στρατηγικό στόχο» πέρασαν κατά πιστή αντιγραφή από το προς διαβούλευση σχέδιο στο ΕΠ.

Από πλευράς περιεχομένου σημειώνουμε ότι κατά τη διαδικασία κατάρτισης του ΕΠ, τόσο της 1ης όσο και της 2ης Ενότητας πάρθηκαν υπόψη παραδοχές τόσο απίθανες, που ανατρέπουν ακόμη και τη στοιχειώδη αξιοπιστία που, υποτίθεται, πρέπει να διαθέτει ένα ΕΠ. «Στηρίζεται» σε νέα εξοντωτικά (ενδεχόμενα και εξωπραγματικά) δάνεια και ανέφικτες επιχορηγήσεις (σε σχέση με τα δεδομένα των προηγούμενων χρόνων και την εξελισσόμενη αντιλαϊκή λαίλαπα της άρχουσας τάξης) προκειμένου για έργα και παρεμβάσεις που έχει ανάγκη η λαϊκή οικογένεια, ενώ έργα και δράσεις βιτρίνας χαρακτηριζόμενα ως Α (άμεσης) και Β προτεραιότητας θα απομυζήσουν τα λιγοστά εφικτά έσοδα του δήμου.

Αναγνωρίζουμε, με βάση τα παραπάνω, ότι η διαδικασία κατάρτισης του ΕΠ του δήμου μας, όπως αποφασίστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διοίκηση του κ. Πατούλη, ανταποκρίθηκε πλήρως στο σκοπό και τους στόχους της σχετικής νομοθεσίας, συνάδει 100% με τις ευρωενωσιακές, και κυβερνητικές αντιλαϊκές κατευθύνσεις, ώστε να της αξίζει ο «έπαινος» μιας άρτιας προετοιμασίας ενός καλά προμελετημένου εγκλήματος σε βάρος των εργαζομένων της πόλης μας.

Σ’ ένα μόνο χωλαίνει το εγχείρημά τους: Λογάριασαν χωρίς τον ξενοδόχο, το ταξικό κίνημα, την οργανωμένη αντίσταση και πάλη των αγωνιστικών, ριζοσπαστικών δυνάμεων της Μαρουσιώτικης κοινωνίας.-