Για επικοινωνία και παρατηρήσεις στο e-mail: lsamarousiou@gmail.comΤι επιπτώσεις έχουν για τους εργατοϋπάλληλους στο δήμο και για τους κατοίκους στο Μαρούσι οι πολιτικές που εφαρμόζονται?


 Ο ΚοςΔήμαρχος λέει-"Δεν είμαστε κατά της αναγκαίας προσαρμογής, άλλωστε στο Δήμο Αμαρουσίου εδώ και 5 χρόνια έχει ξεκινήσει μια συστηματική προσπάθεια νοικοκυρέματος του Δήμου μας, ενώ και το προσωπικό μας έχει μειωθεί ως και 40%." και σε άλλο σημείο
 "Ναι στην αναδιάταξη προσωπικού. Δεν είμαστε κατά της προσπάθειας να υπάρξει ένας εξορθολογισμός στη λειτουργία των Δήμων." "...θα είμαστε αντιμέτωποι με οποιαδήποτε Κεντρική εξουσία που αδιαφορεί ή δεν γνωρίζει από τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης"
"Κανένας εργαζόμενος του Δήμου Αμαρουσίου με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου δεν πρέπει να ανησυχεί.."

  Κε δήμαρχε έχετε διαβάσει το μνημόνιο 3 και τη πράξη νομοθετικού περιεχομένου? 

Δίχνει άγνοια το  "Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας: που εφόσον οι αρχικές του υποδείξεις προς τον «κόκκινο» δήμο για την οικονομική του εξυγίανση δε φέρουν αποτέλεσμα, μπορεί να ζητεί από το υπουργείο Εσωτερικών να «βάλει» το συγκεκριμένο δήμο στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται -αρνητικά- για την τσέπη του πολίτη, αλλά και τους εργαζομένους του συγκεκριμένου ΟΤΑ: αύξηση δημοτικών φόρων και υποχρεωτικές μετατάξεις."

 Οι Απολύσεις και μετατάξεις υπαλλήλων ΟΤΑ για τον εξορθολογισμό προς όφελος ποιών θα γίνει? 

Με τη δημοσίευση του «μνημονίου 3» (ΜΠΔΣ), όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο Ζ, τίθενται σε διαθεσιμότητα ή σε «αυτοδίκαιη» αργία οι υπάλληλοι οργανικών θέσεων που καταργούνται των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού - Λογιστικού, Διοικητικού - Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή με ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας.
Με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2013-2016, εφαρμόζονται οι υποχρεωτικές μετατάξεις σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους (μόνιμους και αορίστους χρόνου) ακόμη και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και μάλιστα επί ποινεί απόλυσης, ενώ ορίζεται και η έννοια της διαθεσιμότητας που «διαρκεί ένα (1) έτος και στον υπάλληλο καταβάλλονται τα τρία τέταρτα των αποδοχών του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις» και στην οποία μπορούν να τεθούν μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, πρώτου και δεύτερου βαθμού οι θέσεις των οποίων καταργούνται, τίθενται σε διαθεσιμότητα."
Ειδικά για τους δήμους, απαγορεύεται κάθε πρόσληψη.
απο τους 1500 περίπου εργατοϋπάλληλους ,  στο Δήμο Μαρουσιού και τις επιχειρήσεις του το 2011, σήμερα δουλεύουν 700, συν οι συνάδελφοι 2μηνίτες-6μηνίτες των ΜΚΟ και εποχικοί. Αυτοί οι 800 και πλέον άνεργοι στα σπίτια τους "εξορθολογισμό και προσαρμογή" δεν μπορούν να κουβαλήσουν για να θρέψουν τις οικογένειές τους, με όσα πακέτα μακαρόνια και ρύζι και αν τους ελεημονήσετε ,τα παιδιά μας θέλουν και πρέπει να σιτίζονται με  τις σωστές τροφές και τα παιδιά των εργατών των 500,900,1000€ σήμερα , των ανέργων , των ανθρώπων που ζουν είτε κάτω από το όριο της φτώχειας 5000€ είτε πάνω απ' αυτό, με λίγα λόγια χιλιάδες και χιλιάδες Μαρουσιότικες οικογένειες κρέας τρώνε 1-3 φορές το μήνα, στις λαϊκές γίνεται το αδιαχώρητο στο μάζεμα των αγαθών από τα περισσεύματα, τα ράφια με τα ληγμένα αυτά τα λαϊκά στρώματα θα υποσιτίζουν.

Τι υπηρεσίες προσφέρει ο δήμος στις λαϊκές οικογένειες

Για να δώσουμε μια εικόνα του τι ακριβώς σημαίνει να μην μπορούν να λειτουργήσουν, για παράδειγμα, οι κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων, αναφέρουμε συνοπτικά, τι υπηρεσίες παρέχουν και σε ποιες κατηγορίες του πληθυσμού.
Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ). Αυτά τα κέντρα έχουν ως σκοπό την πρόληψη των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων. Βέβαια, κάτι τέτοιο είναι πρακτικά πολύ δύσκολο, αφού οι υποδομές δε δίνουν τέτοια δυνατότητα.
Προγράμματα Φροντίδας Τρίτης ηλικίας (π.χ. πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», πρόγραμμα Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων). Προγράμματα που είναι στελεχωμένα με κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, οικογενειακούς βοηθούς που παρέχει συναισθηματική στήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, μέτρηση ζωτικών σημείων (αρτηριακή πίεση, σάκχαρο κ.λπ.), συνοδεία - μεταφορά σε υπηρεσίες Υγείας, συνεργασία με προσωπικούς ιατρούς των εξυπηρετουμένων, οικογενειακή βοήθεια, πρακτικές εξυπηρετήσεις, συντροφιά, συνοδεία σε υπηρεσίες ή περιπάτους, στοιχειώδης καθαριότητα, ατομική υγιεινή.
Οι άνθρωποι που ωφελούνται των παραπάνω υπηρεσιών είναι: Ατομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά, διαβήτη, υπέρταση, άνοια). Πολίτες που διαμένουν μόνοι με νόσημα που χρήζει εντατικής ιατρικής παρακολούθησης. Ατομα με κινητικά προβλήματα. Ηλικιωμένοι που πρέπει να παρακολουθούν την εξέλιξη της υγείας τους. Ατομα με ειδικές ανάγκες. Αστεγοι, άποροι, οικονομικοί μετανάστες.
Γενικά προγράμματα Κοινωνικής Προστασίας με αποδέκτες όλους τους κατοίκους του Δήμου (Δημοτικά Ιατρεία, Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών, Προγράμματα Αιμοδοσίας κ.ά.)
Ειδικά προγράμματα κοινωνικής προστασίας για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Για παράδειγμα, προγράμματα παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα με αναπηρίες, προγράμματα στήριξης των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας, υπηρεσίες για τσιγγάνους ή μετανάστες κ.λπ.
Παιδικοί, νηπιακοί σταθμοί. Εξυπηρετούν νέα ζευγάρια που πρέπει να βγουν στο μεροκάματο και παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαπαιδαγώγηση και την κοινωνικοποίηση του παιδιού σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ηλικία.
Προγράμματα για το Παιδί, την Οικογένεια και τη Νεολαία. Αυτά είναι: Παιδικές κατασκηνώσεις, Συμβουλευτικό κέντρο για τα παιδιά και την οικογένεια, Κέντρο Πληροφόρησης Νέων, Κέντρο Πρόληψης και Καταπολέμησης Ναρκωτικών, Πρόγραμμα Υποστήριξης της σχολικής κοινότητας κ.λπ.

Μερικά παραδείγματα

 Εκτός από τα παραπάνω, υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες και αρμοδιότητες των δήμων που αφορούν: Καθαριότητα, Διαχείριση Απορριμμάτων, Ύδρευση  Αποχέτευση, Σχολεία, Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Αθλητισμός. Ας δούμε μερικά πιο συγκεκριμένα παραδείγματα για τις επιπτώσεις στις λαϊκές οικογένειες από τη μείωση προσωπικού και πόρων:
Το πρόβλημα με τη διαθεσιμότητα εργαζομένων που δουλεύουν σε παιδικούς σταθμούς του δήμου, δηλαδή τη μείωση προσωπικού, δεν αφορά μόνο τους ίδιους τους εργαζόμενους. Αφορά τα ίδια τα νήπια και τις οικογένειές τους. Γιατί, εάν κλείσει ο σταθμός ή μειωθεί το προσωπικό, οι γονείς δε θα μπορούν να βγουν στο μεροκάματο ή θα πρέπει να πληρώνουν για να μπορεί το παιδί να μένει σπίτι με κάποιον, ώστε να μπορούν να δουλέψουν. Μια κινητοποίηση λοιπόν των εργαζομένων στους σταθμούς, αφορά άμεσα και τους γονείς των παιδιών που πηγαίνουν στους σταθμούς. Αφορά τον συνταξιούχο παππού ή γιαγιά των παιδιών, που συμμετέχουν όλο και περισσότερο στο μεγάλωμά τους, βοηθώντας την οικογένεια να βγει στο μεροκάματο. Να γιατί πρέπει να υπάρχει κοινός και συντονισμένος αγώνας. Δεν μπορεί να λένε οι γονείς ότι δεν τους ενδιαφέρει το θέμα των εργαζομένων και το μόνο που τους νοιάζει είναι να λειτουργεί ο παιδικός σταθμός. Οπως, δεν μπορούν και οι βρεφονηπιοκόμοι και το παιδαγωγικό προσωπικό, απλά να μοιράζουν λίστες με τα απαραίτητα υλικά που χρειάζεται ο παιδικός σταθμός ή το νηπιαγωγείο για να τα αγοράσουν οι ίδιοι οι γονείς, επειδή ο δήμος δε δίνει λεφτά και να μην παίρνουν υπόψη τους την οικονομική κατάσταση των εργαζόμενων γονιών και το γεγονός ότι τα ίδια προβλήματα αφορούν και τους ίδιους.
Άλλο παράδειγμα:
Λόγω της οικονομικής δυσκολίας που αντιμετωπίζει ο δήμος, των περικοπών και της έλλειψης προσωπικού, των επικείμενων απολύσεων, οι υπηρεσίες καθαριότητας υπολειτουργούν. Τα ωράρια είναι εξαντλητικά, οι δρόμοι πήζουν στο σκουπίδι, οι κάδοι δεν καθαρίζονται με τη συχνότητα που πρέπει. Οι εργαζόμενοι παλεύουν για να μην απολυθούν αλλά και για να γίνουν προσλήψεις προσωπικού, να μπορούν να παίρνουν τα απαραίτητα ρεπό και να ξεκουράζονται όσο πρέπει. Αυτός ο αγώνας αφορά μόνο τους ίδιους; Αφορά το σύνολο των κατοίκων του δήμου. Αφορά την υγεία τη δική τους και των παιδιών τους. Αφορά τους μικρούς καταστηματάρχες του δήμου. Δεν μπορεί να λέει ο μικρέμπορος που έχει ένα μαγαζάκι στη νεκρή Θησέως ή στην Ερμού να ζητά να μαζέψουν τα σκουπίδια έστω και απλήρωτοι, έστω και με 10 ή 12 ώρες δουλειάς. Το ότι δε χρηματοδοτεί το κράτος τους δήμους και άρα δεν πληρώνονται οι εργαζόμενοι ή δε γίνονται προσλήψεις και δεν μπορούν να λειτουργήσει η καθαριότητα, έχει άμεση σχέση με την επίθεση που δέχονται και οι ίδιοι οι φτωχοί επαγγελματίες που φορολογούνται άγρια, που πληρώνουν υπέρογκα δημοτικά τέλη, που ετοιμάζονται να βάλουν λουκέτο., για να αυξήσει τα κέρδη του ο ιδιοκτήτης των Mall-Colden κ.λπ  Είναι η ίδια η αντιλαϊκή πολιτική που χτυπά αλύπητα και τους δύο για να βγουν ωφελημένοι οι επιχειρηματίες του τομέα καθαριότητας, οι μεγαλέμποροι και οι πολυεθνικές του κλάδου, το κεφάλαιο συνολικά.
Ο δήμος έχει μειώσει τη συχνότητα πλυσίματος των κάδων απορριμμάτων λόγω έλλειψης προσωπικού και χρημάτων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μολυσματικές ασθένειες. Το συγκεκριμένο δεν αφορά τους γιατρούς, το υγειονομικό προσωπικό ενός νοσοκομείου που βρίσκεται στα όρια του δήμου; Δεν αφορά τους ίδιους τους ασθενείς και τις οικογένειές τους; Δεν αφορά τους εργαζόμενους του δήμου αλλά και το σύνολο των κατοίκων; Έχει νόημα να ψάχνει κάποιος από τους παραπάνω να βρει αν φταίνε οι εργαζόμενοι που δεν πλένουν τους κάδους;
Απέναντι σ' αυτήν την κατάσταση μόνο ένας δρόμος υπάρχει. Συνδικάτα, εργαζόμενοι, γονείς, κάτοικοι, πρέπει οργανωμένα να αντιδράσουν. Και να διεκδικήσουν να μη γίνει καμία απόλυση εργαζόμενου, είτε μέσω διαθεσιμότητας είτε με άλλο τρόπο και να υπάρξουν άμεσα μέτρα χρηματοδότησης των υπηρεσιών των δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Εμείς οι κομμουνιστές δημοτικοί σύμβουλοι δεν είμαστε κριτές προθέσεων, ούτε λέμε ότι ξυπνάτε κάθε πρωί με την θέληση να απολύσετε εργαζόμενους, να ιδιωτικοποιήσετε υποδομές , να ξεπουλήσετε σε γερμανούς, έλληνες, κινέζους καπιταλιστές -ιδιώτες αποκομιδή και διαχείριση απορριμάτων καθαριότητα, σίτιση παιδικών σταθμών,σχολεία, νοσοκομεία κλπ. Εμείς σας κατηγορούμε γιατί με τις πολιτικές που υπηρετείτε και εφαρμόζετε όλα αυτά τα χρόνια, αντικαλικρατικές και αντιμνημονιακές κορώνες απο τη μια ,εφαρμογή μέχρι κεραίας των καλικρατικών και μνημονιακών νόμων απο την άλλη, έχετε βάλει πλάτη για να περάσουν και στο δήμο  οι ελαστικές μορφές εργασίας, οι μειώσεις μισθών, η απαξίωση των δημοτικών υπηρεσιών. 
Ή με τους εργάτες θα είσαι και θα δηλώσεις ανυπακοή , θα κάνεις συμαχίες για τη ρήξη και την ανατροπή ,ή με τους μεγαλοτραπεζίτες, μεγαλοεργολάβους, μεγαλοκατασκευαστές, το κεφάλαιο που λέμε εμείς, μεσοβέζικες λύσεις, τρίτοι δρόμοι, κεϋσιανές μορφές διαχείρισης του καπιταλισμού , ιδιαίτερα σήμερα σε περίοδο βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης , προς όφελος του λαού , ούτε στη τρίτη παρουσία. Όποιοι δημιουργούν αυταπάτες στους εργαζόμενους για άλλες συνταγές , εφησυχασμούς για εξαίρεση τμημάτων από την εφαρμογή των νόμων, όσοι αποπροσανατολίζουν από τη κύρια αιτία , είναι επικίνδυνοι και πρέπει να τους απομονώσει πολιτικά ο λαός μαζί με όλους τους δυνάστες του.
  Στην κλιμάκωση της επίθεσης που δέχονται οι εργαζόμενοι είναι ανάγκη να απαντήσουν με κλιμάκωση ανυπακοής και δράσης σε κάθε χώρο δουλειάς δημοσίου – ιδιωτικού τομέα, σε κάθε λαϊκή γειτονιά, για την κατάργηση των μνημονίων διαρκείας, για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Δεν αντιμετωπίζεται διαφορετικά και η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία η κυβέρνηση επιδιώκει την απαρέγκλιτη εφαρμογή του αντιλαϊκού οδοστρωτήρα στους φορείς του Δημοσίου, με έμφαση στους Οργανισμούς Τοπικής Διοίκησης, επιβάλλοντας υποχρεωτικές μετατάξεις, απολύσεις προσωπικού μέσω της "διαθεσιμότητας" και δραματική αύξηση φόρων και τελών που θα επιβαρύνουν το σύνολο της λαϊκής οικογένειας.
Ζούμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ μια πρωτόγνωρη και ολομέτωπη επίθεση.
Επίθεση που έχει συγκεκριμένη αφετηρία, αιτίες , εργαλεία και στόχο.
Όλα τα μέτρα που παίρνουν σήμερα με τα μνημόνια 1, 2,3 κά , έχουν ένα και μοναδικό στόχο. 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΟ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΧΕΡΙΑ ,ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ , ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ,ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΣ. 
Μας τρομοκρατούν και μας απειλούν για την χρεοκοπία και τις συνέπειες τις δικής τους κρίσης. Προσπαθούν να πείσουν τα φτωχά λαϊκά στρώματα ότι καλύτερα να υποστούμε την ανεξέλεγκτη χρεοκοπία που ζούμε ήδη, μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις-απολύσεις-καθυστέρηση (στάση) πληρωμών μισθών- κατάργηση ,συμβάσεων, εργασιακών δικαιωμάτων-χαράτσια-φόρους.
γιατί αλλιώς θα έρθουν χειρότερα. 
 λένε στους εργατοϋπάλληλους και στους μικρομεσαίους ΕΒΕ δηλαδή , "αυτό που μπορούμε να σας προσφέρουμε είναι-
 ή φτώχεια ή απόλυτη εξαθλίωση" .
Μας διατάζουν να "διαλέξουμε" -
μισθοί και συντάξεις πείνας ή δελτίο στο ψωμί!
χαράτσια και φόρους ή να μην υπάρχουν φάρμακα
εργασία όποτε και όσο μας χρειάζεται ο εργοδότης ή άδεια ράφια
Ζούμε τον πιο χυδαίο εκβιασμό στη νεότερη Ιστορία της Ελλάδας.
Βιώνουμε την πιο αδίστακτη τρομοκρατία από την εποχή του «σφάξε με αγά μου ν' αγιάσω».
Οι υποστηρικτές στην κεντρική ή στην τοπική διοίκηση, του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης , είτε φιλοευρωενοσιακού, είτε φιλοαμερικάνικου ,φιλορώσικου,φιλοκινέζικου... είναι εχθρικά στη Λαϊκή εξουσία. 
Εμείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους στο δήμο, οργανωμένα με το συνδικάτο τους, με μαζικές διαδικασίες ,συνελεύσεις σε κάθε υπηρεσία, τμήμα,γραφείο, να αντισταθούν .
Μπροστά μας έχουμε απολύσεις. Όπως και να το ονομάσουνε Διαθεσιμότητα – Μετακινήσεις – Μετατάξεις, η ουσία παραμένει η ίδια. Άνοιξαν τις πόρτες για απολύσεις και δημιουργούν συνθήκες τρόμου στους εργαζόμενους.
Αυτή είναι η αρχή. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι θα τη γλιτώσει. Είμαστε όλοι μπροστά σε μία κατάσταση αναμονής να έρθει και η σειρά μας για απόλυση! Να μην επιτρέψουμε να εφαρμοστεί το τερατούργημα της συγκυβέρνησης.
Παραμερίζουμε αυτές τις δυνάμεις που αποπροσανατολίζουν και ταυτόχρονα εκφυλίζουν τους αγώνες μας. Παίρνουμε την οργάνωση της πάλης στα χέρια μας, αλλά και το περιεχόμενο – πλαίσιο πάλης, για αγώνες που συσπειρώνουν και κινητοποιούν τους εργαζόμενους και δεν οδηγούν στον εκφυλισμό, την απογοήτευση και τη μοιρολατρία

  Φωτόπουλος Θ.
Κομμουνιστής δημοτικός σύμβουλος στο δήμο Μαρουσιού