Για επικοινωνία και παρατηρήσεις στο e-mail: lsamarousiou@gmail.comΕρωτήματα και προτάσεις Λαϊκής Συσπείρωσης Μαρουσιού για το Δ.Σ. της 1ης Νοεμβρίου 2011


ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
1. Η Δημοτική αρχή ερωτάται, εάν  θεωρεί ότι υπάρχουν εργαζόμενοι στον Δήμο που κινδυνεύουν με απόλυση και αν θα δώσει λίστα με ονόματα υπαλλήλων για εφεδρεία ?
2. Εάν η δημοτική αρχή θεωρεί ότι η τροφοδοσία των παιδικών σταθμών γίνεται με επάρκεια? Εάν διασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής διατροφή και παραμονή των παιδιών σε αυτούς?
3.Η δημοτική αρχή πιστεύει ότι η υπάρχουσα χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών διασφαλίζει την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων στον Δήμο? Ρωτάμε εάν η τροφοδοσία με φυσικό αέριο σχολείων διακόπηκε, με συνέπεια να παραμείνουν χωρίς θέρμανση? Εάν ναι γιατί και σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσετε για να λυθεί οριστικά το πρόβλημα?
4. Εμμένει  ο Κος Δήμαρχος να συμφωνεί στην  κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρκου σε έκταση 16.000 στρεμμάτων στην Πεντέλη? Συμφωνείτε με αυτού του είδους την "ανάπτυξη¨-καταστροφή της Πεντέλης σαν πρόεδρος του ΣΠΑΠ? Σε ποιες ενέργειες  θα προχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο,  για την ματαίωση  των σχεδίων παραπέρα καταστροφής και για την προστασία του Πεντελικού?  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΝΟΕΜΒΡΗ 2011.
  1.  Στα θέματα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης συνανθρώπων μας που δυσκολεύονται να επιβιώσουν, η Λαϊκή Συσπείρωση έχει την εκτίμηση ότι τέτοιες περιπτώσεις θα πολλαπλασιαστούν όσο αυξάνεται η φτώχεια και η εξαθλίωση των λαϊκών οικογενειών , σαν συνέπεια του καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξης και της κρίσης του.
Γι' αυτό προτείνουμε στην δημοτική αρχή :
1.1. Οι υπηρεσίες του Δήμου να μαζέψουν τα στοιχεία των ανέργων και απόρων δημοτών 
1.2. Να απαιτήσουμε το πάγωμα των δανείων για κατοικία και την παρεμπόδιση όποιας προσπάθειας πλειστηριασμού γίνει.
1.3. Να εμποδίσουμε την διακοπή ηλεκτροδότησης και θέρμανσης των σπιτιών τους.
1.4. Οργάνωση τροφοδοσίας , από τις υπηρεσίες του Δήμου, με τρόφιμα και με είδη πρώτης ανάγκης , στις οικογένειες αυτές.
  2.  Προτείνουμε για μια ακόμη φορά την διεκδίκηση έκτακτης χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, των σχολικών επιτροπών, για την θέρμανση των σχολείων μετά τα αυξημένα έξοδα λόγω της αύξησης του Φ.Π.Α, αθώς και του ΝΠΔΔ Ο.ΚΟΙ.ΠΑ.ΔΑ για την δωρεάν σίτιση παιδιών και ηλικιωμένων που υποσιτίζονται.

  3.  Απαιτούμε την άμεση απόδοση των χρημάτων  από τον κρατικό προϋπολογισμό, που παράνομα τόσα χρόνια οι κυβερνήσεις  ΠΑΣΟΚ-ΝΔ  παρακρατούν, έντοκα από τότε που μας τα χρωστάνε.Παράλληλα με την πολιτική απόφαση του Δ.Σ , η νομική υπηρεσία να αναλάβει την νομική διεκδίκηση. Γιατί αλλιώς η ελεγχόμενη πτώχευση και στάση πληρωμών του Δήμου,  θα εξελιχθεί σε ανεξέλεγκτη  χρεοκοπία με τραγικές συνέπειες για τις λαϊκές οικογένειες στο Μαρούσι.

   

Ανακοίνωση Λαϊκής Συσπείρωσης για τον νέο Ο.Ε.Υ. του Δήμου


Κάθε οργανισμός είτε επιχείρησης, είτε υπηρεσίας, υπηρετεί μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Αρχιτέκτονες των κατευθυντήριων γραμμών των οργανισμών μέσα από τον οδηγό προσαρμογής των πρότυπων σχεδίων των ΟΕΥ είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Η ΕΕΤΑΑ Α.Ε. με τη συμβολή της ΚΕΔΚΕ.  Άρα από όλους αυτούς γίνεται καθαρό ότι στα σχέδια των οργανισμών με βάση τις οδηγίες αποτυπώνεται η φιλοσοφία του «Καλλικράτη», η φιλοσοφία μιας τοπικής διοίκησης ανώνυμης εταιρείας έτσι όπως τη θέλει και η πολιτική της Ε.Ε . Στα κείμενα του ΥΠ.ΕΣ. αναφέρεται  ότι οι υπηρεσίες πρέπει να «συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και κατ’ επέκταση στην τοπική ανάπτυξη και αναδιανομή του εθνικού πλούτου.»

Οι οργανισμοί δεν είναι ξεκρέμαστοι αλλά είναι συνάρτηση του ισχύοντος πλαισίου για τις προσλήψεις δηλαδή για τους συμβασιούχους, για τις αποδοχές, (περικοπές), για την αύξηση του ωραρίου εργασίας, τις μετατάξεις και τις «απολύσεις μέσω ΑΣΕΠ.

Να θυμίσουμε ότι στο νόμο για την «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» πέρασε στο άρθρο -59- η υποχρεωτική μετάταξη πλεονάζοντος προσωπικού α βαθμού, όπου εκτός των άλλων με Προεδρικά Διατάγματα θα καθοριστούν οι Δήμοι των οποίων καταργούνται θέσεις, ποιες θέσεις κ.λ.π.

Το «μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα» επικυρώνει 500 εκατ. ευρώ περικοπές από απολύσεις προσωπικού. Βασικό κριτήριο για την  κατεύθυνση και λειτουργία του κάθε Δήμου, σύμφωνα με τους κυβερνητικούς ιθύνοντες διαχρονικά, άρα και του δικού μας είναι τα τακτικά έσοδα να διέπονται από την σχέση κόστος - όφελος, δηλαδή οι κοινωνικές ανάγκες, οι ανάγκες των δημοτών μας μπαίνουν στην  «Προκρούστεια κλίνη», τι έσοδα έχω και όχι του τι καλύπτω για να ικανοποιώ αυτές τις ανάγκες. Τι σημαίνει αυτό για τον οργανισμό  …  αναφέρεται στη σελίδα 36 των οδηγιών του ΥΠ.ΕΣ., «ότι για την επιλογή του κατάλληλου πρότυπου οργανισμού μεγαλύτερη σημασία έχει ο αριθμός του υφιστάμενου προσωπικού παρά ο πληθυσμός.»

Δηλαδή ο οργανισμός υπακούει στις ανάγκες του προσωπικού και όχι στις ανάγκες του πληθυσμού. Προσαρμόζει δηλαδή τα τακτικά του έσοδα σύμφωνα με το προσωπικό του.

Στην πράξη, αν θα πρέπει να χρηματοδοτήσει αύριο μια Δημοτική Επιχείρηση για να παρέχει κοινωφελές έργο, αυτό θα του το επιτρέψουν ή όχι τα έσοδα σε συνάρτηση με το προσωπικό του. Το ίδιο θα γίνεται με την καθαριότητα, τα σχολεία, τα προνοιακά επιδόματα. Σύμφωνα με το Ν. 3584/2007, παρ. 3, του  άρθρου -10- για κάθε -1- θέση που συστήνει ένας Δήμος πρέπει να έχει εξασφαλίσει την μισθοδοσία -4- θέσεις.

Με βάση την περικοπή των ΚΑΠ, αυτό είναι  αδύνατο, για το 2012, 13, 14 να θυμίσουμε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών ευχαρίστησε την πλειοψηφία της ΚΕΔΚΕ και τους άλλους «πρόθυμους», γιατί δέχτηκαν να περικόψουν 1,4 δισεκατομμύρια ως παρακράτηση, δηλαδή το 30% των εσόδων (ενώ την ιδία στιγμή προβλέπουν 700 εκατ. ευρώ αύξηση εσόδων από τους ίδιους πόρους των Ο.Τ.Α.).

Ένα χρόνο μετά την ψήφιση του Ν.3852/2010 δηλαδή του αντιδραστικού «Καλλικράτη» επιβεβαιώνεται πλήρως η θέση μας ότι δεν πρόκειται για απλή συνένωση δήμων αλλά για αλλαγή της τοπικής και περιφερειακής δομής της χώρας με στόχο μεταξύ των άλλων την πλήρη ανατροπή των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων στους νέους Δήμους και τις αιρετές Περιφέρειες.  Αυτόν τον πολιτικό στόχο υπηρετεί ο νέος Ο.Ε.Υ. που προτείνει σήμερα η διοίκηση του Δήμου .

Συνοψίζοντας σχετικά με τον νέο Ο.Ε.Υ. που προτείνει η διοίκηση του Δήμου και την φιλοσοφία του όπως αποτυπώνεται και στα επιμέρους 32 άρθρα του παρατηρούμε οτι :

- Στρώνει το έδαφος για ιδιωτικοποιήσεις έργων – εμπορευμάτων – υπηρεσιών μιας και αποδιοργανώνει από το απαραίτητο προσωπικό τις Δημοτικές Υπηρεσίες (παλιές και νέες).

- Ετοιμάζει το έδαφος για υποχρεωτικές μετατάξεις του λεγόμενου “πλεονάζοντος προσωπικού” με βάση τον πρόσφατο νόμο περί «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» που ψηφίστηκε από τη Βουλή (Ν.3979/11 άρθρο 59).

- Οργανώνει το Δήμο όχι με βάση τον πληθυσμό και τις πραγματικές του ανάγκες αλλά με βάση τον αριθμό του υφιστάμενου προσωπικού για να πετύχει τη μείωση του "κόστους εργασίας" και προσαρμόζει το προσωπικό του σύμφωνα με τα τακτικά του έσοδα.

- Διατηρεί το καθεστώς των προσωποπαγών θέσεων δηλαδή της περιορισμένης μονιμότητας για τους μόνιμους υπαλλήλους ενώ τους 396 υπαλλήλους αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) και 11 (Δημοσίου Δικαίου) τους τοποθετεί στις λεγόμενες "προσωρινές – προσωποπαγείς θέσεις" οι οποίες καταργούνται όταν κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο.

- Το προσωπικό συνολικά θα αποτελεί ένα ευέλικτο και συνεχώς μετακινούμενο σύνολο με αύξηση της εκμετάλλευσής του. Η κατανομή του προσωπικού θα καθορίζεται με απόφαση του εκάστοτε Δημάρχου. Αυτό σημαίνει ότι ένα πρόσωπο θα μετακινεί όποιον υπάλληλο θέλει, όπου και όποτε θέλει, δημιουργώντας πλεονάζον προσωπικό σε όποια υπηρεσία θέλει.

- Υπάρχουν 168 κενές οργανικές θέσεις ,δεσμευμένες μεν από προκήρυξη το 2008, αλλά με την πολιτική του λιγότερου και οικονομικότερου κράτους, φοβόμαστε ότι το κενό θα οριστικοποιηθεί.
Δημιουργεί Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας που υπάγεται απευθείας στον εκάστοτε Δήμαρχο με ό,τι στεγανό αυτό συνεπάγεται στην καταστολή και στη χειραγώγηση συνειδήσεων.

-Δίνει τη δυνατότητα συγκρότησης από τον Δήμαρχο διαφόρων “γραφείων” για την προώθηση της αντιλαϊκής πολιτικής του «Καλλικράτη» (εθελοντισμός, ΣΔΙΤ, συμπράξεις με Μ.Κ.Ο., επιτροπής διαβούλευσης κ.λπ).

Η δική μας πρόταση για το νέο Ο.Ε.Υ. κινείται στον αντίποδα αυτής της πολιτικής.

• Είμαστε υπέρ ενός οργανισμού που θα κινείται στη φιλοσοφία του να αποδίδεται στην τοπική διοίκηση τουλάχιστον το 10% του κρατικού προϋπολογισμού για να ανταποκριθεί στις διευρυμένες ανάγκες των δημοτών.
• Μια φιλοσοφία που θα διεκδικεί την επιστροφή  τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ από τους παρακρατηθέντες πόρους, που θα φορολογεί το μεγάλο κεφάλαιο, όσο καιρό θα υπάρχει.
• Διεκδικούμε  ένα οργανισμό που θα καλύπτει τις ανάγκες των δημοτών σε υπηρεσίες καθαριότητας, ύδρευσης, παιδείας, υγείας, πρόνοιας, όχι με κριτήριο  του τι μας δίνουν οι μνημονιακές κυβερνήσεις και οι σύμμαχοι τους, αλλά του τι χρειάζεται αυτός ο κόσμος. Έτσι ώστε να μη γίνει καμία ανάθεση – εκχώρηση υποδομής ή υπηρεσίας στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα.
• Ένα οργανισμό με μόνιμο προσωπικό, με σταθερές εργασιακές σχέσεις, με πλήρη κάλυψη μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων που θα καλύπτει όλους τους τομείς με βάση και τον  πληθυσμό και τις διευρυμένες ανάγκες του.
• Ένα ενιαίο οργανισμό που θα εντάσσει στις  οργανωμένες υπηρεσίες του Δήμου όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) .

Μόνο εάν ο κεντρικός σχεδιασμός έχει ως κριτήριο την ικανοποίηση των διευρυμένων λαϊκών αναγκών μπορούμε να μιλάμε για ένα σωστό δρόμο ανάπτυξης, για δήμους και περιφέρειες στην υπηρεσία του λαού.ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ.

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τα γεγονότα της 28 Οκτωβρίου 2011


"Στις παρελάσεις, τόσο στις κεντρικές σε όλες τις πόλεις όσο και σε αυτές που έγιναν στις λαϊκές συνοικίες, καταδείχθηκε πόσο μεγάλη είναι η λαϊκή οργή και αντίθεση προς την κυβερνητική πολιτική. Κάτω η κυβέρνηση και τα κόμματα της πλουτοκρατίας. Όλοι στον αγώνα για τη λαϊκή συμμαχία της αντεπίθεσης και της ανατροπής. Η λαϊκή αντίθεση εκφράστηκε με πολλούς και διάφορους τρόπους. Με μαζικές διαδηλώσεις κατά των βάρβαρων μέτρων και με συμβολικές κινήσεις αντίθεσης των μαθητών που συμμετείχαν στις παρελάσεις, παρόλο που η κυβέρνηση «εξαίρεσε» από αυτές τα σχολεία που είχαν κινητοποιηθεί κατά της πολιτικής της. Αυτή η μαζική λαϊκή αντίδραση δεν μπορεί ούτε να συκοφαντηθεί, ούτε να στιγματιστεί από τη δράση ορισμένων θυλάκων που δεν εκφράζουν τα λαϊκά συμφέροντα και δρουν ενάντια σε αυτά, για δικούς τους σκοπούς.


Το αν έγινε ή δεν έγινε η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη είναι ένα δευτερεύον ζήτημα, μπροστά στο δράμα που ζει ο λαός και τα χειρότερα που του φέρνουν κυβέρνηση - ΕΕ - πλουτοκρατία.


Οι αγώνες του λαού τιμώνται από τον ίδιο το λαό, καθώς αγωνίζεται για το δίκιο του. Είναι αναφαίρετο δικαίωμά του να διαδηλώνει την αντίθεσή του και να παλεύει με όρους μαζικού κινήματος για να ανατρέψει την πολιτική και την εξουσία που τον θυσιάζει για τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών του. Όπως καθήκον και υποχρέωση του αγωνιζόμενου λαού είναι να επαγρυπνεί και να παραμερίζει από το δρόμο του κάθε είδους παγίδα και προβοκάτσια που επιτρέπει στην κυβέρνηση και στις συντηρητικές και συμβιβασμένες δυνάμεις να διασπούν και να συκοφαντούν το λαϊκό κίνημα για να το αποδυναμώσουν. Ο λαϊκός αγώνας μπορεί να γίνει ισχυρός, αποτελεσματικός και νικηφόρος μόνο αν πατήσει γερά στα εργοστάσια, στους κλάδους, στις λαϊκές συνοικίες, διαμορφώνοντας μια ισχυρή λαϊκή συμμαχία που έχει ξεκάθαρο στόχο να ανατρέψει την πολιτική, την εξουσία των μονοπωλίων. Με λαϊκή εξουσία να μετατρέψει σε λαϊκή περιουσία τις μεγάλες επιχειρήσεις, τον ορυκτό και φυσικό πλούτο, να αποδεσμεύσει τη χώρα από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ και να διαγράψει μονομερώς το χρέος.


Αυτός είναι ο δρόμος για να βάλει ο λαός τέλος στις άγριες θυσίες που χωρίς τέλος του επιβάλλουν για τα κέρδη, την κρίση και το χρέος της πλουτοκρατίας."

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την 71η επέτειο της 28ης Οκτώβρη


 
 Το ΟΧΙ του λαού το 1940, που εξελίχθηκε σε παλλαϊκή και ένοπλη αντίσταση από τις γραμμές του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ κατά της τριπλής Κατοχής, με καθοδηγητή και κύριο αιμοδότη το ΚΚΕ, αποδεικνύει ότι όταν ο λαός οργανωθεί και συνειδητά παλέψει για το δίκιο του, γίνεται πανίσχυρος και ικανός να αντιμετωπίσει κάθε εχθρό του.
Το ΚΚΕ και πάλι σαλπίζει κάλεσμα λαϊκής συμμαχίας και αντεπίθεσης. Ο θανάσιμος εχθρός για το λαό είναι τα μονοπώλια, η εξουσία τους, τα κόμματα και οι οργανισμοί που τους υπηρετούν. Πατριωτισμός για τους εργαζόμενους είναι να σωθεί ο λαός, όχι τα μονοπώλια, η ΕΕ και ο ξεπερασμένος καπιταλισμός, που μόνο φτώχεια, κρίσεις, χρεοκοπία και πολέμους φέρνουν στους λαούς.
          Ο μόνος δρόμος για να βάλει ο λαός τέλος στις βάρβαρες θυσίες και στα μνημόνια που του επιβάλλουν, να κατακτήσει τα σύγχρονα δικαιώματά του και να προστατεύσει τη χώρα από τις ιμπεριαλιστικές επιβουλές και πολέμους, είναι ένας και μοναδικός: Να παλέψει για τη δική του εξουσία, να γίνει αφεντικό στον πλούτο που παράγει, μετατρέποντας τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις και τον φυσικό πλούτο σε λαϊκή περιουσία, αποδεσμεύοντας τη χώρα από τις λυκοσυμμαχίες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Έτσι μπορεί από θέση ισχύος να διαγράψει το κρατικό χρέος προς τα μονοπώλια, να υπερασπίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, να αναπτύξει όλες τις παραγωγικές δυνατότητες για την κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.
          Καμία εμπιστοσύνη δεν πρέπει να έχει ο λαός απέναντι στην αστική τάξη και τα κόμματά της. Ο δικός τους, ο αστικός, πατριωτισμός αφορά αποκλειστικά και μόνο την προστασία των συμφερόντων τους, της εξουσίας και του εκμεταλλευτικού τους συστήματος. Σήμερα θυσιάζουν τα δικαιώματα του λαού, παίρνουν τα πιο βάρβαρα μέτρα εναντίον του, προκειμένου να προστατευθεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, η Ευρωζώνη και η ΕΕ. Τα αστικά κόμματα έκαναν πάντα τα ίδια σε βάρος του λαού. Το 1941-1944 ή εγκατέλειψαν το λαό στο έλεος των κατακτητών, καταφεύγοντας μαζί με τον κρατικό χρυσό στους Άγγλους, ή συνεργάστηκαν ανοιχτά με τους Γερμανοϊταλούς και Βούλγαρους κατακτητές.
          Οι θυσίες του αγώνα, ο μαζικός ηρωισμός, ανοίγουν το δρόμο για τη νίκη απέναντι στις οδυνηρές συνέπειες της υποταγής. Συμπόρευση με το ΚΚΕ, όλοι στον αγώνα, για τη λαϊκή συμμαχία της αντεπίθεσης και της ανατροπής. Κάτω η κυβέρνηση και τα κόμματα της πλουτοκρατίας. Νόμος είναι το δίκιο του λαού και η λύση είναι η δική του εξουσία, η ανάπτυξη προς όφελός του.

Για το κούρεμα του ελληνικού χρέους κατά 50%Οι ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές στην ευρωπαϊκή λυκοσυμμαχία (Ε.Ε) μαζί με την ελληνική κυβέρνηση και τους ντόπιους καπιταλιστές εν μέσω οξύτατων ανταγωνισμών για το ποιος θα χάσει τα λιγότερα, αποφάσισαν το κούρεμα του ελληνικού χρέους κατά 50%, μαζί με νέα μέτρα στήριξηςτων τραπεζών και των άλλων τμημάτων του κεφαλαίου.
Η αναγκαία για τους κεφαλαιοκράτες αυτή καταστροφή κεφαλαίων , 
ΕΊΝΑΙ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗ ΠΤΏΧΕΥΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΓΝΏΜΗ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΊ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΕΞΈΛΕΓΚΤΗ ΠΤΏΧΕΥΣΗ,
 παίρνοντας υπόψη ότι η ευρωζώνη θα βρεθεί σε πιο βαθιά κρίση. Φέρνει νέα ακόμα ποιο επώδυνα μέτρα για τα ήδη χρεοκοπημένα ελληνικά νοικοκυριά για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα.
Μια νέα παρατεταμένη περίοδο λιτότητας και νέες επιθέσεις στους μισθούς και στα μεροκάματα, ένα νέο ακόμα ποιο βάρβαρο νομοσχέδιο για τις συντάξεις και νέες άγριες περικοπές στην υγεία την πρόνοια την παιδεία, νέες χιλιάδες απολύσεις και μεγαλύτερη ανεργία θα είναι το αποτέλεσμα των νέων αποφάσεων των ηγετών της ιμπεριαλιστικής λυκοσυμμαχίας.
Η αισχρή προπαγάνδα της κυβέρνησης, των κεφαλαιοκρατών, και συνολικά των αστικών κομμάτων ότι έτσι σώζεται η πατρίδα ,δεν πρέπει να ξεγελάσει κανέναν και καμιά.
Σώζουν όσο μπορούν τα κέρδη τους,προετοιμάζουν το έδαφος για να βγάζουν κέρδη τις επόμενες 10ετίες.Χρησιμοποιούν κάθε μέσο από την ωμή κρατική και παρακρατική βία έως την δημιουργία νέων πολιτικών κομμάτων για να διατηρήσουν την εξουσία τους και την άγρια εκμετάλλευση του λαού.
 Θεωρούμε ότι ο ελληνικός λαός έχει σήμερα πολύ περισσότερες δυνατότητες να βγάλει συμπεράσματα. 
 Την 21η Ιούλη την περίφημη σωτηρία της Ελλάδας ήρθε το πολυνομοσχέδιο, 
μετά το νενικήκαμεν του κ. Παπανδρέου την 27η Οκτώβρη,  θα πέσει πιο βαρύς  ο πέλεκυς.
Ένα ζήτημα μπαίνει στην ημερήσια διάταξη , για κάθε προοδευτικό, ριζοσπάστη, αριστερό, σκεπτόμενο άνθρωπο του μόχθου.
  Η πάλη για  εφ' όλης της ύλης σύγκρουση με την εξουσία των μονοπωλίων και τα κόμματά της, η πάλη για ανατροπή αυτής της εξουσίας, η πάλη για λαϊκή εξουσία - λαϊκή οικονομία. Αντικειμενικά αυτό είναι περισσότερο ώριμο από ποτέ. Και πραγματικά θα είναι φοβερό και τρομερό εάν υποκειμενικά ο λαός δεν επιλέξει τον δρόμο αυτής της πάλης πολύ περισσότερο από χτες και προχτές. Είναι ώριμη αυτή η πάλη. 
Ο Λαός δεν πρέπει να εμπλακεί μέσα σε αντιπαραθέσεις του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, να μπει ανάμεσα σε αντιπαραθέσεις κεντροαριστερά - κεντροδεξιά, προοδευτικές αριστερές δυνάμεις.
Το ζήτημα είναι: Εξουσία των μονοπωλίων με όποια μορφή κι αν πάρει αυτή ή ανατροπή αυτής της εξουσίας. Βεβαίως, αυτός ο δρόμος δεν θα είναι δρόμος εύκολος, έχει εμπόδια, παγίδες, απαιτεί θυσίες, αλλά δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Και σ' αυτό τον δρόμο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να υπάρχουν μικρότερες ή μεγαλύτερες νίκες του λαού.

Θέλουν θυσίες για τα 100 δις. 
Τους απαντάμε:
ΚΑΜΙΑ ΘΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΑΤΩ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε ΜΕ ΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Μέσω των σωματείων μας, των επιτροπών αγώνα, των κινημάτων γυναικών,  των λαϊκών επιτροπών, στο εργοστάσιο στον κάθε τόπο δουλειάς στην γειτονιά οργανωμένα και συλλογικά αρνούμαστε να πληρώσουμε τους κεφαλικούς φόρους, τα χαράτσια,να δεχτούμε μειώσεις μισθών, αλλαγές στις εργασιακές μας σχέσεις .
Ποιο  αποφασισμένοι και συσπειρωμένοι με το ΠΑΜΕ ετοιμαζόμαστε για ακόμα ποιο οξυμμένη (απεργιακή και άλλη )αντιπαράθεση το αμέσως επόμενο διάστημα.
 Μια και μόνη επιλογή έχει ο Λαός, συμπόρευση με το ΚΚΕ για την αντεπίθεση κατά της εξουσίας των μονοπωλίων.


Οι  Κομμουνιστές Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Μπουντούρογλου Νίκος
Καρλατήρα Μαρία
Φωτόπουλος Θανάσης

Τέρμα πια στις αυταπάτες!


Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες μαρουσιώτες εργαζόμενους ,που αψήφισαν τρομοκρατία, διλήμματα,εκβιασμούς και έδωσαν βροντερή απάντηση με την συμμετοχή τους στην 48ωρη πανεργατική απεργία.  Τους μικρομεσαίους εμπόρους και βιοτέχνες της πόλης μας , που έκλεισαν τα μαγαζιά και βιοτεχνίες τους, τους άνεργους, τους νέους και νέες, τις γυναίκες, που κάναν το βήμα της ανυπακοής , της αγωνιστικής διεκδίκησης του Δίκιου των πολλών.

Χαιρετίζουμε τους συναγωνιστές , που βρέθηκαν με τα ταξικά σωματεία από τα ξημερώματα στις πύλες των εργοστασίων, στις απεργιακές φρουρές, που συμμετείχαν με τα ταξικά λάβαρα του αγώνα, στις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ στην Αθήνα. Που πορεύτηκαν με τα σωματεία τους συντεταγμένα, πειθαρχημένα, περιφρουρημένα και μετέτρεψαν την οργή και αγανάκτηση ,σε αποφασιστικότητα για ταξική δράση και αγώνα. Που απομόνωσαν και τσάκισαν τους δολοφονικούς παρακρατικούς μηχανισμούς, όταν τόλμησαν να χτυπήσουν τους εργάτες και τις οικογένειές τους. 
 
 Μαρουσιώτες-Μαρουσιώτισσες 
  Η εργατική τάξη της χώρας μας βγαίνει από μια μεγάλη ταξική αναμέτρηση. Η 48ωρη απεργία - παρά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου από την κυβερνητική πλειοψηφία με τις πλάτες της ΝΔ και του ΛΑ.Ο.Σ. - η μαζική συμμετοχή των εργαζομένων, οι μεγαλειώδεις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα ανέδειξαν τη δύναμη του αγώνα, τη δύναμη της εργατικής τάξης. Και στην απεργία αυτή, η σφραγίδα του ΠΑΜΕ, του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος είναι ανεξίτηλη. Βάζει, ταυτόχρονα, το εργατικό κίνημα μπροστά σε νέα καθήκοντα και ευθύνες, καθώς η αντιλαϊκή λαίλαπα θα φουντώσει ακόμα περισσότερο, τα μονοπώλια και οι πολιτικοί τους υπηρέτες θα γίνουν ακόμα πιο επιθετικοί.
  Τώρα Είναι ώρα να ενωθούμε κάτω από το αίτημα "Κάτω η κυβέρνηση της πλουτοκρατίας, κάτω τα κόμματα της πλουτοκρατίας και του ευρωμονόδρομου". Παλεύουμε για αλλαγές και διακυβέρνηση που θα υπηρετούν το λαό και όχι τα μονοπώλια.
Απαιτείται πλατιά συμμετοχή, λαϊκή αυτενέργεια και πρωτοβουλία, καθημερινή δράση για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λαϊκή εργατική οικογένεια. 
Ούτε ένας εργάτης κι εργάτρια έξω από τα Σωματεία, καθολική συμμετοχή των εργαζομένων στις Γενικές Συνελεύσεις των Συνδικάτων, μαζικές εγγραφές νέων στα Σωματεία, εργατική - λαϊκή συμμετοχή σε κάθε μορφή κινητοποίησης, από την απεργία, την παράσταση διαμαρτυρίας, μέχρι την πικετοφορία στις γειτονιές, μέχρι τις πιο ανεβασμένες μορφές μαζικής, λαϊκής πάλης. Συσπειρωμένοι οι εργαζόμενοι κατά κλάδο, κατά γειτονιά, κατά συνοικία, μέσα από μαζικές  συλλογικές διαδικασίες και με αποφάσεις ρήξης και ανατροπής αυτού του συστήματος.

*

     Εργαζόμενε-η στις υπηρεσίες του Δήμου Αμαρουσίου,
οι Κομμουνιστές είναι και θα είναι δίπλα στο πρόβλημά σου , μαζί σου στον αγώνα, έγκαιρα σε προειδοποιούν γι΄αυτά που κάποιοι άλλοι, σκόπιμα και έντεχνα, κάποιες φορές , προσπαθούν να στα  κρύψουν.
Στους χώρους δουλειάς θα συνεχίσουμε να σε ενημερώνουμε, να σε καλούμε στον κοινό αγώνα , στον μονόδρομο της τάξη μας, για την οικοδόμηση του άλλου δρόμου ανάπτυξης , που θα μας ανήκουν όλα όσα παράγουμε, χωρίς τα παράσιτα τους εκμεταλλευτές.
Σε καλούμε σε συμπόρευση με το ΠΑΜΕ,οργανωμένα, μαζικά, να μην εφαρμοστεί το πολυνομοσχέδιο, κανένας εργαζόμενος στον Δήμο δεν περισσεύει , κανένας εργατοϋπάλληλος στην "εφεδρεία"-απόλυση. 
Απομόνωσε τις ηγεσίες των Σωματείων σου, που ενώ η επίθεση της κυβέρνησης κλιμακώνεται, με το αυταρχικό μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης,της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών,που μειώνει μισθούς, που σε αγαστή συνεργασία με τον Δήμαρχο, απολύει, καταργεί συμβάσεις, που μας στέλνει στον Μεσαίωνα, η πλειοψηφία των Δ.Σ  των σωματείων, εργαζόμενων, εργατοτεχνιτών και οδηγών του Δήμου, ενώ οι εργαζόμενοι φτωχαίνουν, αυτοί τώρα θυμήθηκαν να βγάλουν ανακοίνωση στις 25/10/2011. Και με την οποία οι συνδικαλιστές του δημάρχου , ευχαριστούν των Κο Δήμαρχο και τους "αριστερούς" υποστηρικτές του. επειδή: 
1. Συγκάλεσε έκτακτο Δ.Σ για να συζητηθούν τα προβλήματα των εργαζόμενων. Κύριοι συνδικαλιστές του δημάρχου, εσείς ούτε αυτό δεν κάνατε. Η Λαϊκή Συσπείρωση Μαρουσιού το απαιτούσε συνεχώς , με τελευταία επιστολή προς τον πρόεδρο του Δ.Σ στις 10/10/20 http://lsamarousiou.blogspot.com/2011/10/blog-post_10.html
2.  Στήριξαν και ψήφισαν από κοινού οι δύο αυτές παρατάξεις , ένα ψήφισμα συμπαράστασης στους εργαζόμενους.
 Δηλαδή αυτό που τα σωματεία έπρεπε να κάνουν , να απαιτήσουν από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει, ψήφισμα των εργαζόμενων , όπως έγινε σε άλλους Δήμους.
Αλλά ούτε γι' αυτό δεν είναι ικανοί.! Η ικανότητά τους και το χρέος τους, εξαντλείται στα όρια που τους βάζει ο Κος Πατούλης σήμερα, όπως και στο παρελθόν στοιχιζόντουσαν πίσω από τον Τζανίκο. 
    Κύριοι συνδικαλιστές διαβάσατε το ψήφισμα που στηρίχθηκε από τις δημοτικές παρατάξεις της ΝΔ και του ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ? Και αν ναι , πείτε στους εργαζόμενους , πρώην, νυν και επόμενους, που υποτίθεται πως εκπροσωπείται, πως ονομάζει ο λαός αυτόν που:
 -Πρώτα απολύει τους συμβασιούχους και μετά καταγγέλλει τις απολύσεις? Και οι συνδικαλιστές που δεν κάνουν τίποτα? 
-Πρώτα απειλεί με εισαγγελείς και μη πληρωμή των μισθών , για τις καταλήψεις και μετά στηρίζει αυτόν τον αγώνα? Και οι συνδικαλιστές που σφυρίζουν αδιάφορα?
-Ενώ "διαφωνεί" με τον Καλλικράτη και την κυβερνητική πολιτική, εφαρμόζει μέχρι κεραίας τα αντιλαϊκά μέτρα και ταυτόχρονα αθωώνει την κυβέρνηση , κάνοντας λόγω για "άχρηστη και ανίκανη κυβέρνηση", που ικανότατα μας έχει κόψει μέχρι σήμερα 3-4 μισθούς, για "αδιέξοδα μνημόνια", που όμως έχουν ανοίξει διάπλατα την διέξοδο των μεγαλο-εργοδοτών,μεγαλο- εργολάβων ,τραπεζιτών και λοιπών παρασίτων της οικονομικής και παραγωγικής διαδικασίας, στην θωράκιση του πλούτου τους και των κερδών τους!? Και οι συνδικαλιστές που τα αναπαράγουν? 
 -Ενώ δεν έχει λεφτά στην "τσέπη"-ταμείο, δεν ξέρει πόσα χρήματα ,παράνομα οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ τόσα χρόνια δεν του αποδίδουν? Και φυσικά τους καταγγέλλει!
-Που ενώ "διαφωνεί"-τάχα με την επιστράτευση των εργαζόμενων, ΔΕΝ αναφέρετε στο ψήφισμα τους, τις δύο γραμμές που είχε το ψήφισμα της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ. "Δε θα δώσουμε στοιχεία των εργαζόμενων και κανένα περιουσιακό στοιχείο του Δήμου"! Και οι συνδικαλιστές που κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν τα ψεύτικα και ανέξοδα λόγια του Δημάρχου?
-Που καταγγέλλει την ανάπτυξη που ο ίδιος υπηρετεί? ( Φωτοβολταϊκά στην Πεντέλη οι Γερμανοί, ΥπερΜαρκετ σε απαλλοτριωμένα οικόπεδα του Δήμου οι Ολλανδοί κ.λ.π.) 
Μήπως τυχοδιώκτες? Μήπως καιροσκόποι? Μήπως Μαυρογιαλούροι?Μήπως συμβιβασμένοι? Μήπως ξεπουλημένοι?
 Εμείς δε θα σας κρίνουμε για το αν έχει υπογραφές και πως πήραν τα Δ.Σ αυτή την απόφαση, όπως ο ευεργέτης και εργοδότης σας Δήμαρχος.
Εμείς και κυρίως οι εργαζόμενοι, πρέπει να σας κρίνουν για τις αντεργατικές σας τακτικές. Για τον συμβιβασμό και την απογοήτευση που θέλετε να σπείρετε.
Η Λαϊκή Συσπείρωση δε θέλει συχαρίκια απο σας. Οι Κομμουνιστές και από το μετερίζι του Δημοτικού Συμβουλίου θα κάνουν το καθήκον στο οποίο είναι ταγμένοι, να υπηρετούν με λόγια και πράξεις τα πραγματικά συμφέροντα των εργαζόμενων στο Δήμο και όχι να παίζουν παιχνίδια κομματικά, πίσω από την πλάτη τους.
  
*
 Εργαζόμενε τέρμα πια στις αυταπάτες!  Γύρισέ τους την πλάτη. Σε κοροϊδεύουν! 
Υπάρχει πλέον μεγάλη εμπειρία από το ρόλο αυτών των συνδικαλιστών. Οι θέσεις και η τακτική αυτών των ηγεσιών αφόπλισε το συνδικαλιστικό κίνημα, έδωσε χρόνο στο κεφάλαιο, στις κυβερνήσεις του και την ΕΕ, διευκόλυνε την επίθεσή τους. Με αποτέλεσμα η εργατική τάξη να βρεθεί ανέτοιμη να αντιμετωπίσει τη νέα λαίλαπα που ξέσπασε με αφορμή την κρίση.
Εχουν βαριές ευθύνες για τα φαινόμενα του εργατοπατερισμού, του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, της απεργοσπασίας, του συντεχνιασμού, της εξαγοράς και των εκφυλιστικών φαινομένων που στιγματίζουν το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, για το χαμηλό βαθμό οργάνωσης, για την απομάκρυνση χιλιάδων εργαζόμενων από τα σωματεία.
Ομως δεν είναι μόνο το παρελθόν τους που πρέπει να καταδικαστεί. Ακόμα και τώρα μπροστά στις δραματικές αυτές εξελίξεις οι ηγεσίες αυτές δεν αλλάζουν ντορό. Μένουν γαντζωμένες στην ίδια στρατηγική, επιχειρούν με όλα τα μέσα να ποδηγετήσουν τους εργαζόμενους, να τους αποπροσανατολίσουν. Η στρατηγική τους για μια άλλη «καπιταλιστική ανάπτυξη», που θα ικανοποιεί δήθεν και τους εργάτες, μια «ανάπτυξη» πέρα από τις κρίσεις - που και γι' αυτές αποκρύπτουν τις πραγματικές τους αιτίες - με εγγυημένα τα εργατικά δικαιώματα, είναι το νέο φαρμάκι, με το οποίο ποτίζουν τις συνειδήσεις του εργατόκοσμου. Είναι ο λάκκος που ανοίγουν για να ξαναθάψουν το κίνημα, να το καταστρέψουν για πολλά χρόνια μπροστά.
Η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις διευρυνόμενες ανάγκες της εργατικής οικογένειας και η ικανοποίησή τους θέτει μπροστά στο εργατικό και γενικότερα το λαϊκό κίνημα το καθήκον της ανατροπής της εξουσίας των μονοπωλίων. Εμείς παράγουμε όλο τον πλούτο. Εμείς μπορούμε να πάρουμε στα χέρια μας όλη την παραγωγή κι εξουσία, αυτό δεν εχει μόνο θεωρητική αξία. Εχει και αμεση πρακτική σημασία για το εργατικό κίνημα. Πρέπει και μπορεί να γίνει οδηγός της παρέμβασης των ταξικών δυνάμεων μέσα στους χώρους δουλειάς, στην καθημερινή δράση και συζήτηση με τους εργαζόμενους για όλα τα προβλήματά τους.
 Εμείς αυτών των ξεπουλημένων συνδικαλιστών του δημάρχου,  την ψήφο και την στήριξη , δεν την  έχουμε ανάγκη.
Στηριζόμαστε και έχουμε εμπιστοσύνη στους ανιδιοτελείς και τίμιους εργάτες , που γνωρίζουν πως τόσα χρόνια οι Κομμουνιστές δεν τους χάιδευαν τα αυτιά για να τους αρπάξουν την ψήφο και μετά τους πετάγανε στο δρόμο της ανεργίας!
Εμείς δεν υποτάσσουμε τον αγώνα στο εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά υποτάσσουμε την κάλπη στην ταξική ανάγκη της κλιμάκωσης της πάλης, στην υποχρέωση όλοι μαζί να σηκωθούμε ψηλότερα. 


Οι  Κομμουνιστές Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Μπουντούρογλου Νίκος
Καρλατήρα Μαρία
Φωτόπουλος Θανάσης

Ανακοίνωση Ενωτικής Αγωνιστικής Συνεργασίας εργαζόμενων στο Δήμο Αμαρουσίου

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
           ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
      ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                                                                                                                                                 26/10/2011

                                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα Διοικητικά Συμβούλια του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αμαρουσίου, Εργατοτεχνιτών Δήμου Αμαρουσίου και Οδηγών Δημοτικής Συγκοινωνίας με μια πρωτοφανή απαράδεκτη ανακοίνωση σπεύδουν να συγχαρούν τη Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου σχετικά με το ψήφισμα που ανέγνωσε την προηγούμενη Τρίτη στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το αντεργατικό νομοσχέδιο που αφορά την εργασιακή εφεδρεία και το νέο μισθολόγιο βαθμολόγιο.
Τα συγκεκριμένα Διοικητικά Συμβούλια τα οποία κατά τη γνώμη μας βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία από τη Διοίκηση του Δήμου ξεχνάνε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα η ίδια Διοίκηση έχει υιοθετήσει όλα τα αντεργατικά αντιλαϊκά νομοσχέδια που ψήφισαν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. Ξεχνάνε; Ότι η Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου είναι πρωτοπόρος στο θεσμό των ελαστικών μορφών εργασίας, ξεχνάνε ότι εκατοντάδες συνάδελφοι βρίσκονται σήμερα στην ΑΝΕΡΓΙΑ εξ’ αιτίας των συγκεκριμένων πολιτικών, ξεχνάνε την επιβολή των τροφείων στους παιδικούς σταθμούς ή την αύξηση του ωραρίου κ.λ.π. Ενώ οι απαράδεκτοι ευχαριστούν το Δήμαρχο για το ψήφισμα αλλά δεν τον ρώτησαν σε τι ενέργειες θα προχωρήσει εάν έστω και ένας υπάλληλος μπει στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας. Είναι απαράδεκτοι, γιατί στη συνάντηση με τη Διοίκηση του Δήμου μετά τη συγκέντρωση των εργαζομένων έβαλαν την ουρά κάτω από τα σκέλια όταν ο κύριος Τσιπουράκης εξέφρασε την άποψη ότι σε περίπτωση κατάληψης θα φέρει την Αστυνομία. Ή όταν ο κύριος Δήμαρχος άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να προκύψει κάποιος κακόβουλος και να φέρει τον εισαγγελέα. Πρώτη φορά μια Διοίκηση που συμπαραστέκεται σε αγώνα των εργαζομένων μιλάει για εισαγγελείς και αστυνομίες. Αλήθεια οι κύριοι συνδικαλιστές του Σωματείου Εργαζομένων θα βγάλουν στη δημοσιότητα και τα ανάλογα έγγραφα που τους επιδώθηκαν από τη Διοίκηση;
Όσο για την ΠΟΕ ΟΤΑ θα πρέπει να απολογηθούν για τη στάση της που μέσα σε ένα βράδυ οι εργατοπατέρες της ΠΑΣΚΕ ΔΑΚΕ έκλεισαν τις κινητοποιήσεις του κλάδου μη κερδίζοντας στη ουσία τίποτα. Τη στιγμή μάλιστα που μια σειρά σωματεία πήραν απόφαση για συνέχιση των κινητοποιήσεων (Καισαριανή, Ηλιούπολη, Πετρούπολη κ.λ.π.). Κατανοούμε ότι τους ενοχλεί η στάση του ΠΑΜΕ και της ΔΑΣ ΟΤΑ γιατί όλα αυτά τα χρόνια τους χαλάνε τα σχέδια, αποκαλύπτουν καθημερινά στους εργαζόμενους τα διάφορα ξεπουλήματα που κάνουν οι πλειοψηφίες (ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΑΣΚ) μαζί με τις κυβερνήσεις.
Θα πρέπει να απολογηθούν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αμαρουσίου και για τη δική τους στάση που το μόνο που τους έκαιγε ήταν η χωματερή, ταυτόχρονα έβαζαν πλάτη στους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς που δρούσαν στο Δήμο στο τομέα της καθαριότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι τη Παρασκευή τελευταία μέρα απεργίας οι συγκεκριμένοι συνδικαλισταράδες της ΠΑΣΚΕ και ΑΣΚ παρότι ειδοποιήθηκαν συναποτελούσαν τον απεργοσπαστικό μηχανισμό του Δήμου με το πρόσχημα της επιστράτευσης.

Συνάδελφοι οι σημερινές πλειοψηφίες των Διοικητικών Συμβουλίων των τριών σωματείων αποτελούν τον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό. Ήταν και είναι συνηπεύθυνοι για τη σημερινή κατάσταση και κλάδου, αποτελούσαν και αποτελούν το πιο επαίσχυντο κομμάτι της εργατικής τάξης και θα πρέπει να απομονωθούν. Θα πρέπει να βγουν συμπεράσματα από τέτιοιες συμπεριφορές. Η λύση βρίσκεται στα χέρια μας, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τους υπόλοιπους εργαζόμενους του κλάδου μέσα από το ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΤΩΝ ΟΤΑ. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και με τους υπόλοιπους εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, τους άνεργους, τους αυτοαπασχολούμενους και με όσους ζουν τη βάρβαρη πολιτική της Τρόϊκας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Δ.Ν.Τ., του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΛΑΟΣ.

Η Ενωτική Αγωνιστική Συνεργασία όχι μόνο δεν υιοθετεί την συγκεκριμένη επαίσχυντη Ανακοίνωση των τριών Διοικητικών Συμβουλίων αλλά την καταδικάζει προς κάθε κατεύθυνση. Ενώ για την ιστορία από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αμαρουσίου ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.Για τη σημερινή κατάσταση υπεύθυνοι είναι και οι Διοικήσεις των Δήμων.

Ε.Α.Σ.


Ανακοίνωση Συνδικάτου ΟΤΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οκτώβρης 2011
Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ χαιρετίζει τους συναδέλφους του κλάδου μόνιμους και συμβασιούχους που έδωσαν παλικαρίσια και αγωνιστικά την μάχη των πολυήμερων απεργιακών κινητοποιήσεων.
Που αντιστάθηκαν στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ, στα ΜΑΤ και τους ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ. Χαιρετίζει όλους τους εργαζόμενους που μαζικά και αγωνιστικά συμμετείχαν στις απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου και στις μεγαλειώδεις απεργιακές συγκεντρώσεις της 48ωρης πανεργατικής απεργίας 19-20 του Οκτώβρη με το μπλόκο του κλαδικού Συνδικάτου με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Δώσαμε αποφασιστική αγωνιστική απάντηση στην κυβέρνηση και την πλουτοκρατία, στους παρακρατικούς μηχανισμούς που επιχείρησαν να τσακίσουν το κίνημα μας να φοβίσουν τον αγωνιζόμενο λαό. Δεν τα κατάφεραν. Ο αντιδραστικός πολυνόμος μπορεί να ψηφίστηκε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, οι εργαζόμενοι είναι εδώ για να τον κουρελιάσουν στην πράξη.
Θα ματαιώσουν με την πάλη τα ακόμη χειρότερα που μας ετοιμάζουν.
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποίησε όλο τον κατασταλτικό μηχανισμό που έχει στην διάθεση της. Αστικά δικαστήρια, πολιτική επιστράτευση, και πρόθυμες δυνάμεις της κυβέρνησης όπως ο Περιφερειάρχης Αττικής και οι Δήμαρχοι, τσακίστηκαν από το ενωτικό πείσμα του κλάδου, την πίστη ότι δεν δίνει απλά μια ακόμη μάχη του κλάδου αλλά αγώνα ενιαίο, μέρος της ενιαίας πάλης λαού και εργαζομένων που δέχονται τον αδυσώπητο πόλεμο Κυβέρνησης- Πλουτοκρατίας-Ε.Ε και ΔΝΤ.
Και ο κλάδος μας βροντοφώναξε την λαϊκή απαίτηση να πέσει η κυβέρνηση της πλουτοκρατίας, αποκάλυψε τις συνδικαλιστικές πλειοψηφίες στην ΠΟΕ-ΟΤΑ, που με «αγωνιστικές» πιρουέτες και προσήλωση στην ανταγωνιστικότητα του μεγάλου κεφαλαίου, δίνουν «στον ληστή φαί και στον χωροφύλακα χαμπέρι».
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, ψηλά το κεφάλι. Δεν παραιτούμαστε ούτε από το δίκιο μας, ούτε από τον μόχθο μας.
Σήμερα θεμελιώνουμε πιο στέρεα την ενότητα του κλάδου.
Ξεχωρίζουμε φίλους από εχθρούς. Γίνονται πιο ευδιάκριτοι οι αντιδραστικοί σχεδιασμοί κυβέρνησης –Ν.Δ, των δυνάμεων που στήριξαν τον Καλλικράτη στην Τοπική και Περιφερική διοίκηση. Η ιδιωτικοποίηση και η επιχειρηματικότητα στους Δήμους και την Περιφέρεια, η άλωση των εργασιακών σχέσεων και των δικαιωμάτων μας, είναι δρόμος των επιχειρηματικών συμφερόντων και ο Καλλικράτης το εργαλείο τους.
Η διαχείριση και η αποκομιδή των σκουπιδιών από τους ιδιώτες σήμερα, με προίκα τον φτηνό εργάτη, το χαράτσι του λαϊκού σπιτιού και την γενναία επιδότηση του ΕΣΠΑ , ανοίγει νέα πεδία κερδοφορίας στα συσσωρευμένα κεφάλαια και γι’αυτό συγκεντρώνει το «ενδιαφέρον» τους. Οι κραυγές για την δημόσια υγεία είναι το προκάλυμμα.
Σε αυτή την επίθεση Ν.Δ, το ΛΑΟΣ και το κόμμα της κας Μπακογιάννη δίνουν απλόχερα την στήριξη τους στην κυβέρνηση.
Η πλειοψηφία της ΠΟΕ - ΟΤΑ (ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ) μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα συνεχίζει να αποπροσανατολίζει, αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά ότι αυτές οι ηγεσίες ούτε μπορούν ούτε θέλουν να φτάσουν τον αγώνα μέχρι το τέλος.
Με μεγαλύτερη μαχητικότητα, να εντείνουμε τον αγώνα μας ενάντια στη γενικευμένη επίθεση του κεφαλαίου, Ε.Ε. Ο εχθρός μας είναι αυτή η πολιτική και όσοι τη στηρίζουν.
Οι κινητοποιήσεις ανέδειξαν πιο αποφασιστικά την θέληση των συναδέλφων να πάρουν την υπόθεση της πάλης στα δικά τους χέρια.
Με μαζικές διαδικασίες και από τα κάτω, με μαζικές γενικές συνελεύσεις δεν επιτρέψαμε στις συμβιβασμένες ηγεσίες να μαγαρίσουν τον αγώνα μας. Την ώρα της πολιτικής επιστράτευσης, μας καλούσαν σε άτακτη υποχώρηση, απαντήσαμε μαζικά και αγωνιστικά, με αλληλεγγύη.
Συνεχίζουμε τον αγώνα για ανατροπή των συσχετισμών δύναμης σε κάθε σωματείο με ενίσχυση των αγωνιστικών δυνάμεων, ενώνουμε όλους τους συναδέλφους κάτω από το κλαδικό σωματείο στην Αττική, για να ξεμπερδέψουμε μια ώρα γρηγορότερα με τις φωνές του κυβερνητικού συναινετικού συνδικαλισμού που μας έφερε με την πλάτη στον τοίχο.
Καμία απογοήτευση, ο θυμός και η αγανάκτηση να γίνει γρήγορα οργανωμένη δύναμη υπεράσπισης κάθε συναδέλφου που μένει απλήρωτος, που έρχεται η απόλυση του. Επαγρύπνηση και αποφασιστικότητα να μείνει η εφεδρεία στα χαρτιά, κανένας να μην πληρώσει τα αντιλαϊκά χαράτσια, καμιά ιδιωτικοποίηση, για μεροκάματο και πλήρη δικαιώματα.
Όλοι για έναν και ένας για όλους. Με μεγαλύτερη δύναμη και πείρα να συνδέσουμε την πάλη της καθημερινότητας με την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής στο σύνολο της. Να ανοίξει ο δικός μας δρόμος ανάπτυξης που έχει ως κύριο και αποκλειστικό σκοπό τις ανάγκες του λαού και όχι των μονοπωλίων.
Συντονίζουμε τη δράση μας με τις ταξικές δυνάμεις, το ΠΑΜΕ, με τα άλλα λαϊκά στρώματα. Με τους γονείς στους παιδικούς σταθμούς για να μην κλείσουν και απολυθούν οι εργαζόμενοι, με την λαϊκή οικογένεια και τις ανάγκες της για να μην κλείσουν οι υποδομές αθλητισμού, πολιτισμού, οι υπηρεσίες για τους γέροντες. Άμεση χρηματοδότηση τώρα των δήμων για την στήριξη της άνεργης οικογένειας, των παιδιών της.
H διοίκηση του Συνδικάτου


ΨΗΦΙΣΜΑ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ  
ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 
Καταγγέλουμε τη δολοφονική επίθεση που εξαπέλυσαν την Πέμπτη 20/10/2011, δεύτερη μέρα της 48ωρης πανεργατικής απεργίας, ημέρα ψήφισης του πολυνομοσχεδίου, φασιστοειδή, αναρχικοί, χρυσαυγίτες, οι γνωστοί κουκουλοφόροι, και είχαν ως συνέπεια των τραυματισμό δεκάδων απεργών και τη δολοφονία του άνεργου οικοδόμου Δημήτρη Κοτζαρίδη, γραμματέα του Παραρτήματος Βύρωνα του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας.
Δίπλα στους κατασταλτικούς μηχανισμούς του κράτους πάντα στέκονται όλοι αυτοί οι μηχανισμοί με στόχο να χτυπήσουν το λαϊκό κίνημα και να αποτρέψουν το δυνάμωμα του αγώνα σε ταξική γραμμή. Η κυβέρνηση έχει μεγάλη ευθύνη.
Η δράση αυτών των μηχανισμών πηγάζει από κρατικές δομές, κέντρα και υπηρεσίες. Αυτό έχει δείξει η Ιστορία. Αυτοί οι μηχανισμοί που χτύπησαν τη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ είναι οι ίδιοι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται κάθε φορά που το κίνημα βάζει εμπόδια στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να μην σκύψουν το κεφάλι, να μην τρομοκρατηθούν, να μην το βάλουν κάτω.
Με περισσότερη ορμή και αποφασιστικότητα να πλαισιώσουν τα συνδικάτα, τους φορείς και τις οργανώσεις του ταξικού κινηματος.
Να δώσουμε απάντηση με την ενίσχυση του αγώνα μας, την ισχυροποίηση του ταξικού εργατικού κινήματος και της λαϊκής συμμαχίας .
Να αχρηστέψουμε στην πράξη τα αντιλαϊκά μέτρα. Να τσακίσουμε τους μηχανισμούς, τα κόμματα και τις πολιτικές που τα θρέφουν.

Καλούμε τις εργαζόμενες, τις νέες γυναίκες να ενισχύσουν την ΟΓΕ και τους αγώνες για να ανατρέψουμε την αντιλαϊκή πολιτική και να ανοίξουμε το δρόμο για βαθύτερες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα προς όφελος της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων.

Δελτίο Τύπου

Αυτή τη φορά έπεσαν οι μάσκες ,η μαζικότητα των διαδηλώσεων του ΠΑΜΕ, η αποφασιστικότητα των εργαζόμενων να αντιπαλέψουν την βαρβαρότητα του καπιταλισμού, υποχρέωσε τους κρατικούς και παρακρατικούς  μηχανισμούς να "ξεκουκουλοθούν".
Εξαπέλυσαν σχεδιασμένα οργανωμένες ομάδες σε διατεταγμένη αποστολή και αναρχοφασιστοειδή που με μολότωφ, χημικά αέρια, χειροβομβίδες κρότου λάμψης και πέτρες επιχείρησαν να διαλύσουν τη μεγαλειώδη συγκέντρωση εργατών και λαού στο Σύνταγμα και ειδικά στο μέρος που ήταν το ΠΑΜΕ. Κρυμμένοι μέσα στο μπλόκο του "κινήματος" δεν πληρώνω , ομάδες δήθεν αναρχικών, αριστεριστών,δολοφόνων , χουλιγκάνων,  μπράβων του ΛΑΟΣ, χρυσαυγιτών , προσπάθησαν για μια ακόμη φορά να τρομοκρατήσουν τον Λαό.

Αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης είναι και ο θάνατος του συνδικαλιστή του ΠΑΜΕ Κοτζαρίδη Δημήτρη, 53 χρόνων, γραμματέα του Παραρτήματος Οικοδόμων του Βύρωνα. Ακόμα δεκάδες είναι οι τραυματίες διαδηλωτές του ΠΑΜΕ. Τραυματισμένοι, με κατάγματα στα πόδια , χέρια, κακώσεις στο κεφάλι, από σφυριά, γκλομπς, σιδερογροθιές, σιδερόβεργες κ.ά. που κουβαλούσαν μαζί τους, οι παρακρατικοί,  από το Μοναστηράκι μέχρι το Σύνταγμα, περνώντας δίπλα και μέσα από τις γραμμές της αστυνομίας, χωρίς φόβο και ενόχληση. Τυχαίο?

Το μίσος των κουκουλοφόρων κατά του εργατικού λαϊκού κινήματος και του ΠΑΜΕ εκφράζει το μένος των δυνάμεων που υπηρετούν το σύστημα και την αστική εξουσία. Η κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνη. Η επιχείρηση τρομοκράτησης, συκοφάντησης και καταστολής του εργατικού λαϊκού κινήματος πηγάζει από κρατικές δομές, από κέντρα και υπηρεσίες. Αυτό αποδείχνει η ιστορία, αυτό δείχνει και η σημερινή βάρβαρη και δολοφονική επίθεση. Οι κουκουλοφόροι, αναρχοαυτόνομοι, φασιστοειδή ή όπως αλλιώς ονομάζονται ανέλαβαν να φέρουν σε πέρας το δικό της στόχο που οι δυνάμεις καταστολής, οι εκβιασμοί και οι απειλές της απέτυχαν, για να τρομοκρατήσουν το λαό για να σκύψει το κεφάλι. Αντικειμενικά προκύπτει ότι τα ίδια κέντρα εκτέλεσαν την προβοκατόρικη δολοφονική πυρπόληση της Μαρφίν τη μέρα ψήφισης του μνημονίου στις 5 Μαΐου 2010.

Ο στόχος τους ήταν να διαλύσουν τη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ απέτυχε. Έτσι πρέπει να αποτύχουν τα σχέδια κυβέρνησης, μηχανισμών του συστήματος, των κομμάτων της πλουτοκρατίας που θέλουν να τρομοκρατήσουν και να καταστείλουν το εργατικό λαϊκό ποτάμι της αντεπίθεσης που βγήκε με τη 48ωρη απεργία στους δρόμους. Που συμμετείχε κατά εκατοντάδες χιλιάδες στις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ στις 19 και 20 Οκτώβρη.  

Η Λαϊκή Συσπείρωση Αμαρουσίου εκφράζει τη θλίψη και τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του Δημήτρη Κοτζαρίδη που έπεσε αγωνιζόμενος για το δίκιο της εργατικής τάξης και του λαού. Εκφράζει την αλληλεγγύη της στους τραυματίες, σε όλους όσοι υπερασπίστηκαν την εργατική λαϊκή διαδήλωση από τις προβοκατόρικες ομάδες. Καλεί το λαό να σηκώσει πιο αποφασιστικά το ανάστημά του. Να συμπορευτεί με το ΚΚΕ, να συσπειρωθεί τώρα στα συνδικάτα, στο ΠΑΜΕ και τις άλλες ριζοσπαστικές οργανώσεις που αντιπαλεύουν την αντιλαϊκή πολιτική, την εξουσία μονοπωλίων. Αυτό είναι το αντίπαλο δέος των κομμάτων της πλουτοκρατίας, της ΕΕ και του ΔΝΤ. Αυτή είναι η δύναμη του λαού να αποκρούσει τα βάρβαρα μέτρα, τη βία και την τρομοκρατία κάθε είδους μηχανισμού καταστολής. Ο λαός μπορεί να ανατρέψει την αντιλαϊκή πολιτική και εξουσία.

Δολοφονική επίθεση παρακρατικών στους διαδηλωτές


 ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΤΟΝ ΕΡΓΑΤΟΚΟΣΜΟ ΧΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
  • Νεκρός ο 53χρονος οικοδόμος Δημήτρης Κοτζαρίδης
  • Συγκλονιστική η στάση των διαδηλωτών του ΠΑΜΕ
Εδώ αρχίζει η επίθεση κατά της περιφρούρησης της διαδήλωσης πίσω από προκάλυμμα καπνού
Κουκουλοφόροι σε διατεταγμένη υπηρεσία έκαναν δολοφονική επίθεση σε διαδηλωτές χτες το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Δολοφονικά, ένας εσμός από παρακρατικούς, φασιστοειδή, υποτιθέμενους αντιεξουσιαστές, «άγνωστους» - γνωστούς κουκουλοφόρους, σε ένα προμελετημένο σχέδιο να διαλύσουν το λαό, το ταξικό εργατικό κίνημα που διαδήλωνε μεγαλειωδώς στην πλατεία Συντάγματος. Χτύπησαν εν ψυχρώ τον εργατόκοσμο, την ώρα που είχε πλημμυρίσει την Αθήνα για να διαδηλώσει την αντίθεσή του στην κυβερνητική πολιτική, στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης, της πλουτοκρατίας. Αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης ήταν ο νεκρός οικοδόμος και δεκάδες άλλοι τραυματίες. Για τα γεγονότα, σοβαρές ευθύνες φέρει και η κυβέρνηση.
Μέχρις αυτού του σημείου, είχε προηγηθεί μια σειρά από καλά συντονισμένες ενέργειές τους, δείγμα ότι όλα αποτελούσαν μέρος ευρύτερου σχεδίου. Από προχτές ακόμα, ιστοσελίδες αναρχοφασιστών στοχοποιούσαν την προγραμματισμένη για σήμερα το πρωί περικύκλωση της Βουλής από το ΠΑΜΕ, με φράσεις του τύπου «Θα χτυπήσουμε το ΚΚΕ», «Θα χτυπήσουμε τα ΚΝατ». Σημειωτέον ότι από τις 9 το πρωί που οι δυνάμεις του ταξικού εργατικού κινήματος παρατάχθηκαν στους χώρους γύρω από τη Βουλή, δεν εμπόδισαν σε κανέναν άλλον να περιδιαβαίνει τους ίδιους χώρους, κόντρα σε όλα τα χοντροκομμένα ψέματα που αράδιαζε ο ραδιοσταθμός του ΣΥΝ «Στο Κόκκινο» (περί δήθεν «ιδιοκτησίας» της πλατείας από το ΠΑΜΕ). Απόδειξη ότι περί τις 13.00 διάφοροι εμφανιζόμενοι ως αντιεξουσιαστές, δήθεν αγανακτισμένοι, αυτοαποκαλούμενοι πατριώτες, περνούσαν άνετα από όλα τα εργατικά μπλοκ έφταναν μπρος στο φραγμό της Αστυνομίας στη Βασ. Σοφίας, με σκοπό να του επιτεθούν για να ξεκινήσει ο γνωστός πετροπόλεμος με τα ΜΑΤ, να δοθεί στις δυνάμεις καταστολής πρόσχημα, ώστε να χτυπήσουν πάλι τους διαδηλωτές. Επειδή υπήρχαν εκεί δυνάμεις της περικύκλωσης του ΠΑΜΕ δεν τους στάθηκε δυνατό να στήσουν αυτό το σκηνικό. Για τουλάχιστον μιάμιση ώρα, ως λίγο μετά τις 14.30 μπουλούκια τέτοιων τύπων έρχονταν μπρος στο φραγμό, ψάχνοντας ευκαιρία να χτυπήσουν κι έφευγαν άπραγοι, σκορπώντας μόνο χολή για το ΠΑΜΕ.
Να πώς «χτύπησαν» τη διαδήλωση
Με το σφυρί κατά ηλικιωμένου διαδηλωτή
Αναζητώντας «εναλλακτική», αντίστοιχες ομάδες ενώνονταν σε ένα σκοτεινό συνονθύλευμα στο κάτω μέρος της πλατείας, στη συμβολή με τη Σταδίου. Λίγο παραπάνω, στο στενάκι της Γεωργίου Α', μπροστά στα ξενοδοχεία, έστεκε παραταγμένο άλλο μπλοκ περικύκλωσης του ΠΑΜΕ. Ατομα που έχουν θεαθεί να παρίστανται και σε εκδηλώσεις στημένες σε γειτονιές της Αθήνας από φασιστοειδή, προσπαθούσαν να «εξηγήσουν» σε μέλη του ΠΑΜΕ γιατί «έπρεπε» τα μπλοκ του να ανοίξουν ώστε να ξεκινήσει «επίθεση» στη Βουλή.Στο μεταξύ, πίσω τους ο συρφετός των κουκουλοφόρων μαζευόταν, συντονιζόταν ώσπου στις 14.40 πίσω και μέσα απ' το λεγόμενο κίνημα του «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ», με εμετικά συνθήματα όπως «ΚΚΕ το κόμμα σου χαφιέ» ξεκίνησαν απρόκλητα δολοφονική επίθεση κατά των διαδηλωτών του ΠΑΜΕ, πετώντας μολότοφ, βενζίνη και φωτιά πάνω στο πλήθος, πέτρες, κομμάτια μάρμαρο, δυναμιτάκια, κροτίδες, πυροσβεστήρες, καδρόνια, λοστάρια, ό,τι είχαν διαθέσιμο, για να διαλύσουν την εργατική διαδήλωση. Είχαν μαζί τους πολεμοφόδια που μόνο ο κρατικός μηχανισμός διαθέτει ή μπορεί να τους εφοδιάσει. Ενώθηκαν μαζί τους τρέχοντας και τα «καλόπαιδα» που λίγο πριν ψάχνονταν να στήσουν καυγά λίγο παραπάνω, μπρος στο φραγμό.
Τα παραπάνω δείχνουν καρέ - καρέ οι φωτογραφίες που δημοσιεύουμε σε διπλανές στήλες!
Στο στρατιωτικό εξοπλισμό των προβοκατόρων και πυροσβεστήρες
Μάτωσαν κόσμο, εργατόκοσμο. Τραυμάτισαν ελαφρύτερα ή βαρύτερα δεκάδες. Στα σκαλιά του μετρό, αρχές Πανεπιστημίου έξω από τη «Μ. Βρετανία» ηλικιωμένος έφαγε κατακούτελα μάρμαρο και γκρεμίστηκε ανάσκελα τραυματιζόμενος και στο πίσω μέρος του κρανίου με τα αίματα να βάφουν τα σκαλιά, εικόνα ανατριχιαστική.Λίγο αργότερα, το απόγευμα έγινε γνωστό ότι κατά τη διάρκεια των επεισοδίων πέθανε ένας άλλος διαδηλωτής του ΠΑΜΕ, ο 53χρονος οικοδόμος, γραμματέας του Παραρτήματος Οικοδόμων του Βύρωνα, Δημήτρης Κοτζαρίδης.
Συγκλονιστική η στάση των διαδηλωτών
Στη διάρκεια της επίθεσης από τους αναρχοφασίστες, συγκλονιστική ήταν η στάση των διαδηλωτών και διαδηλωτριών του ΠΑΜΕ. Δεν πανικοβλήθηκαν στιγμή. Οργανωμένα και πειθαρχημένα, περιφρουρημένα και μαχητικά, με γενναιότητα έμειναν συντεταγμένοι, δε σκόρπισαν, διατήρησαν τα μπλοκ τους. Με συνθήματα, την ίδια τους τη στάση, μετέδωσαν ψυχραιμία και θάρρος και σε πολλούς άλλους διαδηλωτές που ήταν στο Σύνταγμα, παρακολουθώντας αρχικά έκπληκτοι κατόπιν εξοργισμένοι την εξόφθαλμη πια δράση των προβοκατόρων.
Με παρατεταμένο και ζεστό χειροκρότημα, συνθήματα, υποδέχτηκαν λίγο αργότερα ανάμεσά τους την ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Αλ. Παπαρήγα, που κατέβηκε από τη Βουλή ενόσω μέσα συνεδρίαζε η Ολομέλεια, ώστε να ενημερωθεί από πρώτο χέρι για την κατάσταση. Ετσι κράτησαν την εργατική διαδήλωση. Ετσι δε διαλύθηκε προς απογοήτευση όσων το σχεδίαζαν.
Με πλήρη εξάρτυση και αστυνομικό γκλομπ
Καθότι δεν μπόρεσαν να διώξουν τους εργάτες και τις εργάτριες μπροστά από τη Βουλή, οι παρακρατικοί οπισθοχώρησαν στο κάτω μέρος της πλατείας, βγήκαν στην Σταδίου. Κουκουλοφόροι, μασκοφόροι και φάτσες φρικαλέες, επιδόθηκαν σε νέα σπασίματα, επιτέθηκαν εκ νέου (και πισώπλατα) στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ με μάρμαρα και καδρόνια μέσω της Βουκουρεστίου. Ούτε αυτή η επίθεσή τους έφερε αποτέλεσμα. Ο εργατόκοσμος δε διαλυόταν.Αργότερα το απόγευμα και αφού οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ είχαν αποχωρήσει συντεταγμένα και πειθαρχημένα, μετά από τουλάχιστον οκτώ ώρες περικύκλωσης από μέρους τους της Βουλής, οι παρακρατικοί βρήκαν ευκαιρία να απλώσουν τον πετροπόλεμό τους στην πλατεία με τα ΜΑΤ που κράτησε μέχρι αργά χτες το βράδυ.
Εκτοξεύουν βόμβα

Eισαγγελείς και αστυνομία...

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ                                                                                    
                 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                                                                                                           
           ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΙΑ
Η Ενωτική Αγωνιστική Συνεργασία Εργαζομένων Δήμου Αμαρουσίου ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ τον Δήμαρχο Αμαρουσίου και πρόεδρο του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ κύριο Γώργο Πατούλη.
Σήμερα που οι εργαζόμενοι των Ο.Τ.Α. δίνουν τη μάχη για την  αξιοπρεπή διαβίωση των ίδιων και των οικογενειών τους η Διοίκηση του Δήμου με τη προτροπή του Δημάρχου που με τις πράξεις του  συντάσσετε πλήρως με τη κυβέρνηση , τη Τρόϊκα, το Δ.Ν.Τ. και την Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει ραβασάκια που απειλεί τους εργαζόμενους για τις κινητοποιήσεις τους μιλώντας για εισαγγελείς και αστυνομία. Με προκλητικό τρόπο παρέδωσε έγγραφο με το οποίο μιλούσε για τη συνταγματικότητα των κινητοποιήσεων τι στιγμή που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη της ΝΔ και του ΛΑΟΣ έχουν περάσει μια σειρά αντιλαϊκά, αντεργατικά μέτρα που και με αυτό το σύνταγμα ελέγχονται για τη νομιμότητα τους.
Εκτός από τη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, τη Τρόϊκα το Δ.Ν.Τ. και την Ευρωπαϊκή Ένωση οι εργαζόμενοι πρέπει να καταλάβουν ότι αντίπαλοι είναι και οι Δήμαρχοι, που ενώ στα λόγια  τάσσονται ανέξοδα υπέρ των εργαζομένων, στην πραγματικότητα η θέση τους είναι υπέρ των βιομηχάνων και των εφοπλιστών. Είναι αυτοί που με τη στάση τους κατεδάφισαν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Είναι αυτοί που με τη στάση τους έχουν χιλιάδες εργαζόμενους υπό καθεστώς ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΟΜΗΡΙΑΣ. Είναι αυτοί που πριν δέκα μήνες απόλυσαν χιλιάδες εργαζόμενους με ελαστικές μορφές εργασίας.   
Συνάδελφοι δεν πτοούμαστε από τέτοιες συμπεριφορές,  συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη με όποιους τρόπους και αν επιλέξουμε  παίρνουμε αποστάσεις από συνδικαλιστικές ηγεσίες που βάζουν διάφορα νομικίστικα εμπόδια  για να αποδείξουν τη νομιμότητα των αγώνων στα αφεντικά τους, που είναι δουρείοι ίπποι των Διοικήσεων των Δήμων, που μιλάνε όχι για την οργάνωση των αγώνων αλλά με ανέξοδες τεχνικές που σκοπός τους  είναι να αποπροσανατολίσουν τους εργαζόμενους από τις πραγματικούς στόχους. Παίρνουμε αποστάσεις από συνδικαλιστικές ηγεσίες που άλλα αποφασίζουν, τη μία και άλλα  την άλλη υπό την άλλα στο ένα χώρο άλλα στον άλλον. Παίρνουμε αποστάσεις από τους κολοτούμπες  των πλειοψηφιών της ΑΔΕΔΥ της ΓΣΕΕ και της ΠΟΕ ΟΤΑ που αρνούνται την οργάνωση των αγώνων. Συντασσόμαστε  με τις ταξικές συνεπείς δυνάμεις του ΠΑΜΕ που σε είχαν προειδοποίηση έγκυρα και έγκαιρα για τη λαίλαπα που σου ήρθε. Παίρνουμε τη κατάσταση στα χέρια μας. Σημαίνουμε ΞΕΣΗΚΩΜΟ σε κάθε χώρο εργασίας με σκοπό τη απόκρουση των αντιλαϊκών μέτρων.
  
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 19/10/2011
Με τις δυνάμεις του
ΠΑΜΕ
                                                                                                                               Ε.Α.Σ.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ… ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ.


 Απάντηση σε ανυπόγραφο κείμενο της εφημερίδας «ΑΜΑΡΥΣΙΑ»

Τον τελευταίο καιρό, που ο κόσμος κυριολεκτικά καίγεται, η κυβέρνηση και τα τσιράκια της  επιτίθενται με τον πιο βάρβαρο τρόπο στους εργαζόμενους αφαιρώντας κατακτήσεις ενός ολόκληρου αιώνα, ορισμένοι ,πραγματικά δεν μπορούν να κρυφτούν και επιτίθενται με τη σειρά τους στο ΚΚΕ , βαφτίζοντας «βραχίονές του», κινήματα και συλλόγους. Να σας θυμίσουμε ότι λίγα χρόνια πριν τους έλεγαν «συνοδοιπόρους».

Ο ΚΑΘΕΙΣ ΕΦ’ Ω ΕΤΑΧΘΗ.

Δεν μας ενοχλεί ούτε η κριτική στις πολιτικές μας θέσεις ούτε η ιδεολογική και πολιτική αντιπαράθεση. Ενοχλητική είναι η εμπάθεια και το ψέμα.

Και για του λόγου το αληθές.
Ο Σύλλογος Προοδευτικών Γυναικών Αμαρουσίου-Πεύκης , για την κινητοποίηση που διοργάνωσε στις 30/9/2011 για τα χαράτσια στη ΔΟΥ Αμαρουσίου , έστειλε
ανακοίνωση ενημέρωσης  στον τοπικό τύπο στις 28/9/2011. Επίσης και στην εφημερίδα σας.

Δεν περιμέναμε , κύριοι , να σας δούμε εκεί ,όπως δεν σας έχουμε  δει  σε πλήθος εκδηλώσεων και κινητοποιήσεων μας . Και ούτε έχουμε ανάγκη μόνο τη δική σας κάλυψη , για να ενημερώσουμε τους πολίτες για τις θέσεις και τις δράσεις μας.
Άλλωστε και μείς πιστεύουμε ότι πραγματικά δεν υπάρχει ανάγκη να απολογηθείτε για το τι θα καλύπτει η εφημερίδα σας .Γιατί στις δύσκολες μέρες που ζούμε πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες του Αμαρουσίου για τα LATIN PARTY και όχι για τις κινητοποιήσεις των εργαζόμενων. 

Όσο για τα δυσμενή  σας σχόλια , για την απουσία των εκπροσώπων της
ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ,από τη συζήτηση των σωματείων  του Δήμου  για τα εργασιακά , οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι οι  ίδιοι οι εκπρόσωποι των σωματείων ζήτησαν να μην παραβρεθούν οι παρατάξεις. Εμείς το σεβαστήκαμε. Οι εργαζόμενοι άλλωστε γνωρίζουν πολύ καλά ότι το ΚΚΕ και οι  εκλεγμένοι εκπρόσωποι του σε Δημοτικά Συμβούλια και μαζικούς φορείς , σε όλους τους αγώνες είναι πάντα εκεί.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι το προσεχές διάστημα όλοι οι  «βραχίονες» , θα βρίσκονται σε συνεχή δράση για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας , για την υπεράσπιση της ζωής των παιδιών και των οικογενειών μας.

Στις 19 και 20 Οκτώβρη στη μεγάλη πανελλαδική πανεργατική ΑΠΕΡΓΙΑ με το ταξικό κίνημα και  το ΠΑΜΕ , δίνουμε συντριπτική απάντηση στην πρωτόγνωρη αντεργατική και αντιλαϊκή επίθεση που έχει εξαπολύσει το μαύρο μέτωπο της κυβέρνησης της τρόικας και της πλουτοκρατίας.

 
Μαρία Καρλατήρα
Πρόεδρος Συλλόγου Προοδευτικών Γυναικών Αμαρουσίου-Πεύκης
Δημοτική Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπείρωση
Μέλος του ΚΚΕ